Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Year: 2005

Pojasnilo številka 94

Pogodba o oddaji javnega naročila za oranje snega na občinskih cestah je veljavna, če vrednost mesečnega naročila ne presega vrednosti 833.000 tolarjev, v nasprotnem primeru je pogodba v smislu 4. odstavka 28. člena ZPKor nična. Dovoljenje za oddajo javnega naročila lahko Komisija za preprečevanje korupcije izda občini v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor pred[…]

Pojasnilo številka 93

Funkcija nepoklicnega župana občine je združljiva s funkcijo direktorja javnega zavoda ali člana organa upravljanja javnega zavoda, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in s funkcijo člana nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina, v kateri župan ne opravlja svoje funkcije. Funkciji nepoklicnega župana in opravljanje dejavnosti zastopanja v gospodarskem interesnem združenju sta medsebojno združljivi.

Pojasnilo številka 91

Funkcija nepoklicnega podžupana in opravljanje dejavnosti zastopanja gospodarske družbe sta medsebojno združljivi v smislu 21. člena ZPKor. Oddaja stvarnega premoženja občine v najem ne šteje med javna naročila po predpisih o javnih naročilih, zato zanjo ne veljajo omejitve v smislu 28. člena ZPKor.

Mnenje številka 4

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za dvorano Slovenske kinoteke in pripadajoče prostore z dne 7.2.2005, sklenjena med javnim zavodom Slovenska kinoteka in družbo Ravnikar Potokar Arhitekturni biro, d.o.o, je na podlagi 4.odstavka 28.člena ZPKor nična. Slovenska kinoteka je na podlagi 11. člena ZPKor do 31.12.2005 dolžna poročati Komisiji za preprečevanje korupcije o svojih ukrepih glede[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar