Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Spoznavanje integritete v vrtcih

Otroci so prihodnost nas in naše države, saj bodo definirali svet, v katerem bomo živeli čez 30-50 let. Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) zato v okviru svoje preventivne vloge razvija in izvaja tudi aktivnosti, s katerimi naslavlja otroke in mlade. Pri tem sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami, saj smo prepričani, da je njihova vloga bistvena pri izgradnji družbe, ki temelji na poštenem, odgovornem, spoštljivem in neodvisnem posamezniku.

Temeljne človekove vrednote se začnejo oblikovati že v zgodnjem otroštvu. Zato je treba z vrednoto poštenja oziroma integritete otroke spoznavati že takoj, ko so sposobni razlikovati med prav in narobe. V tem času otroci tudi hlepijo za vedno novimi informacijami in si slednje tudi odlično zapomnijo.

Projekt Spoznavanje integritete v vrtcih skozi igro in sliko temelji na ustvarjalnem natečaju, na katerem otroci pri obravnavanju slikanice Polomljena kočija skozi kreativno izražanje preučujejo koncept prav/narobe. Natečaj je na podlagi dobrih izkušenj vrtcev postal redna aktivnost, izveden je vsako jesen z zaključkom ob tednu boja proti korupciji. Vzgojiteljice in otroci vsako leto pokažejo veliko mero kreativnosti z različnimi ustvarjalnimi pristopi. Nekateri so tako likovno udejanjanje skozi slikami nadgradili s ponazoritvijo kočije in kočijaža ter celo celega mesta in glavnih likov slikanice iz lepenke in papir mašeja. Drugi so zgodbo dramatizirali in po njej izvedli igrico, nekaj vrtcev pa je ustvarjalni natečaj povezalo tudi z drugimi projekti, tako je nastal recimo celo animirani filmček na temo slikanice, kjer so avtorji animacij in filma otroci.

Kar nekaj vrtcev je izvedlo tudi zaključne razstave oziroma zaključne prireditve, fotografije nekaterih si lahko ogledate v nadaljevanju, razdeljene po letih.

Zaključni dogodek ustvarjalnega natečaja Komisija običajno izvede decembra, ob obeležbi mednarodnega dneva boja proti korupciji, z razstavo izdelkov, ki jih prejme od vrtcev, vzgojiteljicam/vzgojiteljem in pomočnicam/pomočnikom pa Komisija pošlje zahvalo za sodelovanje.

Vrtci so izrazili zadovoljstvo glede sodelovanja v projektu, slikanica Polomljena kočija pa naj bi, po informacijah vrtcev, otroke pritegnila in omogoča dobro podlago za pogovor o »prav« in »narobe« ter za izvedbo ustvarjalnih aktivnosti. Komisija bo zato s projektom nadaljevala tudi v prihodnje, pri čemer si bo vsebino projekta prizadevala dodatno nadgraditi.

Slikanico si v celoti lahko ogledate tukaj. Če bi jo želeli prejeti, nam pišite na anti.korupcija@kpk-rs.si.

Vrtec Tezno Maribor, Enota Mišmaš, skupina Mavrica

  


Vrtec Podnanos

    


Vrtec Črešnjevec – Leskovec, Enota Črešnjevec, Skupina Zvezdica

  


JVIZ Mozirje, OE Vrtec Mozirje


Vrtci Občine Žalec

      


Vrtec Tezno Maribor, enota Mehurčki, skupina Jagode

  


VVE pri OŠ Kuzma


Vrtec pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok

  


Vrtec Podčetrtek

 


Vrtec Jelka, Spodnje Duplje

 


Vrtec Mozirje


Vrtec Ciciban, Šmartno pri Litiji


Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

  


Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, enota Črešnjevci

  

Vrtec Nova Gorica, enota Kekec

V projektu so sodelovale tri skupine v starosti od 3-6 let.

      


Vrtec pri OŠ Podbočje, Skupina Sončki

  


Vrtec Tomaj

  


Vrtec pri OŠ Krmelj, Modra igralnica


Vrtec Vrhnika, enota Barjanček

   


Vrtec Pivka, skupina Gumbki


Vrtec Nova Gorica, enota Kurirček, skupina Kostanji

  


Vrtec Pedenjped, Novo mesto

Razstava izdelkov je bila organizirana v knjižnici Milana Jarca, Novo mesto

 


Miklavžev vrtec, Logatec

V vrtcu so izvedli razstavo izdelkov, obenem pa so zgodbo »Polomljena kočija« tudi dramsko uprizorili.

   


Vrtec Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi

   


OŠ Bistrica ob Sotli, enota Pikapolonica

 


Vrtec Kobanček pri OŠ Selnica ob Dravi

   


Vrtec Globoko

        


Vrtec Jožice Flander Maribor, skupini Srne in Ježki

   


Vrtci Občine Žalec

   

Po izvedbi pilotnega projekta v Vrtcih občine Žalec (in predvsem zaradi odličnih odzivov nanj) je Komisija leta 2016 prvič izvedla ustvarjalni natečaj na nacionalni ravni in k projektu povabila vse slovenskih vrtce. Odzvalo se je šest vrtcev oziroma skupin vrtcev: Vrtec Ivana Glinška Maribor – enota Smetanova, Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec – enote Maistrova, Podgrad in Šmartno ter Vrtci občine Žalec in Vrtec La Coccinella Piran, ki pa so projekt izvedli še pred zaključkom leta 2016 in s tem omogočili izvedbo zaključnih dogodkov na lokacijah vrtcev v okviru aktivnosti mednarodnega dneva boja proti korupciji.

V vseh štirih vrtcih oziroma skupinah vrtcev so v sodelovanju s Komisijo organizirali tudi zaključni dogodek projekta z razstavo izdelkov in ponekod tudi kulturnim programom, kamor so povabili tudi starše. Vsakič je bila na dogodku prisotna tudi predstavnica Komisije, ki je s krajšim nagovorom predstavila nujnost programov poštenosti oziroma integritete v vzgoji otrok ter se vrtcem zahvalila za izvedbo projekta.

Komisija je projekt predstavila širši javnosti v času filmskega festivala Film proti korupciji, ki je potekal v Slovenski kinoteki, kjer je bila na ogled razstava izdelkov iz projekta, ki so jih izdelali otroci v omenjenih štirih vrtcih.

 

Zaključna razstava v vrtcih Slovenj Gradec – enote Maistrova, Podgrad in Šmartno

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar