Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načrti integritete

Na spodnji povezavi je mogoč dostop do elektronskega registra, v katerega skrbniki načrtov integritete vpisujejo podatke iz registrov tveganj ter oddajo elektronsko poročilo o izvedenih ukrepih iz načrta integritete.

V register tveganj se vpisuje podatke o tveganjih, o ukrepih za njihovo obvladovanje, stopnje tveganja, nosilce in roke za uvedbo ukrepov za obvladovanje in preprečevanje identificiranih tveganj.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar