Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zavezanci po ZZPri

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je za potrebe izvajanja Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) pripravila dva elektronska obrazca za poročanje letnih statističnih podatkov, in sicer:

  • obrazec za poročanje zavezancev o notranjih prijavah in
  • obrazec za poročanje organov za zunanjo prijavo o zunanjih prijavah.

Podatke je treba Komisiji posredovati do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto. Poročanje je obvezno tudi v primeru, da zavezanci in organi za zunanjo prijavo v tekočem letu niso prejeli prijav po ZZPri. Če v zvezi s posamezno rubriko obrazca ni bilo dogodkov, je treba označiti z 0 (nula), sicer obrazca ne bo mogoče oddati.

V primeru vprašanj pri izpolnjevanju obrazcev nas lahko pokličete po telefonu na št. 01/400-5710.

Obrazci

Zavezanec do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto Komisiji po elektronskem obrazcu poroča o številu prejetih, anonimnih in utemeljenih prijav ter o številu obravnavanih povračilnih ukrepov ter podatek o zaupniku (šestnajsti odstavek 9. člena ZZPri).

Povezava do obrazca za poročanje o notranjih prijavah

Organi za zunanjo prijavo do 1. marca tekočega leta za preteklo leto Komisiji po elektronskem obrazcu poročajo o številu prejetih, anonimnih in utemeljenih prijav, o številu obravnavanih kršitev in o vrstah sprejetih ukrepov, o številu obravnavanih povračilnih ukrepov, o oceni finančne škode, če je ugotovljena, ter o izterjanih zneskih po preiskavah in postopkih v zvezi s prijavljenimi kršitvami (četrti odstavek 15. člena ZZPri).

Povezava do obrazca za poročanje o zunanjih prijavah

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar