Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 93

Funkcija nepoklicnega župana občine je združljiva s funkcijo direktorja javnega zavoda ali člana organa upravljanja javnega zavoda, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in s funkcijo člana nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina, v kateri župan ne opravlja svoje funkcije. Funkciji nepoklicnega župana in opravljanje dejavnosti zastopanja v gospodarskem interesnem združenju sta medsebojno združljivi.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcije nepoklicnega župana na seji dne 25.11.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 93

  • Funkcija nepoklicnega župana občine je združljiva s funkcijo direktorja javnega zavoda ali člana organa upravljanja javnega zavoda, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in s funkcijo člana nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina, v kateri župan ne opravlja svoje funkcije.
  • Funkciji nepoklicnega župana in opravljanje dejavnosti zastopanja v gospodarskem interesnem združenju sta medsebojno združljivi.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela zaprosilo o vprašanju združljivosti funkcij, ki jih opravlja župan občine Divača. Župan, ki opravlja funkcijo nepoklicno, je hkrati direktor Kobilarne Lipica, član sveta javnega zavoda Park Škocjanske jame, član nadzornega odbora javnega podjetja Kraški vodovod Sežana in predsednik združenja rejcev lipicanca Slovenije.

Nezdružljivost opravljanja funkcije s pridobitno dejavnostjo za nepoklicne funkcionarje ureja 21. člen ZPKor. Ta določa, da funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Po navedeni določbi je nezdružljivost podana, če nepoklicni funkcionar opravlja nadzor nad delom javnega zavoda, javnega podjetja, javnega sklada ali javne agencije. V obravnavanem primeru je funkcija župana občine Divača, ki opravlja funkcijo nepoklicno, nezdružljiva s članstvom oziroma zastopanjem v tistih javnih zavodih oziroma javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica je občina Divača. Ob dejstvu, da je javna zavoda Kobilarno Lipica in Park Škocjanske jame ustanovila Republika Slovenija, javno podjetje Kraški vodovod Sežana pa občina Sežana, župan občine Divača ni pristojen opravljati nadzora nad delom teh pravnih oseb javnega prava. Glede na to, da niso podane zakonske predpostavke za nezdružljivost opravljanja navedenih funkcij, so funkcije nepoklicnega župana, direktorja Kobilarne Lipica, člana sveta javnega zavoda Park Škocjanske jame in člana nadzornega odbora Kraški vodovod Sežana, medsebojno združljive.

Enaka ugotovitev velja tudi za združljivost funkcije nepoklicnega župana in predsednika združenja rejcev lipicanca Slovenije.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 93
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar