Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 95

Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za razlago zakonodaje s področja davkov in postopkov razlastitev nepremičnin.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi razlage davčne zakonodaje na prošnjo g. Palčarja na seji dne 22.12.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 95

  • Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za razlago zakonodaje s področja davkov in postopkov razlastitev nepremičnin.

Obrazložitev

Občinski svetnik g. Palčar je Komisijo za preprečevanje korupcije zaprosil za mnenje o postopku razlastitve nepremičnin in plačilu davka. V prošnji imenovani navaja, da želi občina izvesti nakup nepremičnin za potrebe razširitve krožišča preko postopka razlastitve, s čemer bi se prodajalec izognil plačilu davka, zato sprašuje, kakšen je postopek razlastitve nepremičnin in kako davčna uprava preverja pravno korektnost postopka.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) opravlja naloge oziroma izvaja pooblastila, ki jih določa ZPKor. Po 18. členu ZPKor daje Komisija načelna mnenja in pojasnila o nezdružljivosti, darilih in drugih vprašanjih, povezanih z vsebino tega zakona. Vprašanje, ki ga je na Komisijo naslovil prosilec, se nanaša na razlago zakonodaje s področja davkov in razlastitve nepremičnin, kar pa ni povezano z vsebino ZPKor. Glede na to, da Komisija ni pristojna za izdajo mnenj o zadevah, ki niso povezana z vsebino ZPKor, priporoča prosilcu, da svojo prošnjo naslovi na organe, pristojne za posamično področje, kot so Davčna uprava RS in Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 95
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar