Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Erar

Erar je spletno orodje Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) za pregledno spremljanje denarnih tokov subjektov javnega sektorja, ki omogoča vpogled v poslovanje z e-računi, v podatke, vezane na omejitve poslovanja, prejeta darila in zapise o lobističnih stikih, ter prikaz tujih bančnih računov poslovnih subjektov.

7. junija 2016 je novo, najširši javnosti dostopno spletno orodje, ki je nasledilo in nadgradilo aplikacijo Supervizor, nastalo z lastnim programerskim znanjem zaposlenih Komisije. Z možnostjo črpanja informacij iz novih podatkovnih virov je odprlo nove razsežnosti nadzora nad porabo javnih sredstev, v letih svojega obstoja pa je bilo deležno že mnogih nadgradenj s ciljem spodbujati odgovorno porabo javnih sredstev in krepiti pravno državo, integriteto ter transparentnost.

S svojo preglednostjo in učinkovitostjo Erar v svetovnem merilu služi kot primer dobre prakse, ki z osvetlitvijo porabe javnih sredstev pomaga pri izboljšanju učinkovitosti, uspešnosti in transparentnosti delovanja javne uprave ter pripomore k integriteti javnih uslužbencev. Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) ga je leta 2017 označil kot nepogrešljivo orodje za povečanje transparentnosti porabe javnih sredstev in sistemu kot celoti podal priznanje, da s svojo javno dostopnostjo zmanjšuje tveganje za razvoj sistemske korupcije v državi.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar