Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija v številkah

Transparentnost delovanja države in lokalnih skupnosti povečuje odgovornost nosilcev javnih funkcij za sprejete odločitve in smotrno ter učinkovito porabo javnih sredstev. Javna dostopnost informacij omogoča bolj argumentirano razpravo o zadevah javnega pomena, zmanjšuje tveganja za slabo upravljanje, zlorabo oblasti, predvsem pa omejuje sistemsko korupcijo, nepošteno konkurenco in klientelizem.

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) zato transparentno objavlja podatke o svojem delovanju, namenjeni splošni javnosti, medijem, stroki in različnim nadzornim organom.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar