Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Skupno letno poročilo o obravnavi kršitev po ZZPri

V skladu s 7. točko 26. člena ZZPri na podlagi letnih poročil zaupnikov in organov za zunanjo prijavo, poročila Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ter svojih evidenc o postopkih s prijavitelji na Komisiji do 1. aprila tekočega leta za preteklo leto pripravimo skupno letno poročilo, ki vsebuje statistične podatke o obravnavi prijav kršitev po ZZPri, po organih za zunanjo prijavo ter po dejavnosti. Pri pripravi poročila upoštevamo tudi kriterije za poročanje Evropski komisiji.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar