Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zgodovina Komisije

Ustanovitev Urada Vlade RS za preprečevanje korupcije

05. 07. 2001

Predhodnik Komisije je bil Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije, ki je bil leta 2001 ustanovljen na priporočilo organizacije Sveta Evrope GRECO (Skupina držav ES…

Read more

Urad postane Komisija za preprečevanje korupcije

15. 01. 2004

Leta 2004 je bil sprejet Zakon o preprečevanju korupcije (ZPKor). Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je bila tako ustanovljena na podlagi ZPKor ter Konvencije ZN…

Read more

Sprejet je ZIntPK in predsednik Komisije postane Goran Klemenčič

05. 06. 2010

5. junija 2010 je stopil v veljavo Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), s čimer je prenehal veljati ZPKor. Novi zakon je ohranil ime…

Read more

Nova namestnica postane Liljana Selinšek

01. 01. 2011

Jože Končan v letu 2010 odstopi in nova namestnica predsednika Komisije s 1. 1. 2011 postane Liljana Selinšek.

Read more

Senat Komisije odstopi

29. 11. 2013

Celoten senat je konec novembra 2013 predsedniku republike podal nepreklicne odstopne izjave. Odstopili so iz protesta in odgovornosti, saj so naredili vse, kar so lahko…

Read more

Predsednik Komisije postane Boris Štefanec

31. 03. 2014

V začetku marca 2014 je predsednik Republike Borut Pahor za novega predsednika Komisije za preprečevanja korupcije imenoval Borisa Štefaneca, za njegova namestnika pa Jurija Fermeta…

Read more

Alma Sedlar odstopi

24. 12. 2017

Dr. Almo Sedlar je predsednik republike Borut Pahor konec septembra 2017 na njeno željo razrešil z mesta namestnice.

Read more

Nov namestnik postane mag. Uroš Novak

27. 02. 2018

DR. Almo Sedlar nasledi mag. Uroš Novak, ki namestnik predsednika postane aprila 2018.

Read more

Nov namestnik postane Simon Savski

01. 08. 2019

Po izteku petletnega mandata namestnika dr. Igorja Lambergerja je avgusta 2019 namestnik predsednika postal Simon Savski.

Read more

Predsednik Komisije postane dr. Robert Šumi

01. 04. 2020

Po izteku šestletnega mandata Borisa Štefaneca je aprila 2020 novi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije postal dr. Robert Šumi.

Read more

V veljavo stopi novela ZIntPK (ZIntPK–C)

17. 11. 2020

Priprava novele je potekala več kot 5 let in ki je odpravila nekatere pomanjkljivosti, s tem pa omogočila učinkovitejše delovanje Komisije. Z novelo so se…

Read more

Nov namestnik postane David Lapornik

25. 10. 2021

V letu 2021 je odstopno izjavo podal namestnik mag. Uroš Novak, ki ga je oktobra 2021 nadomestil David Lapornik. Trenutno vodstvo Komisije tako sestavljajo predsednik…

Read more

V veljavo stopi Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

22. 02. 2023

Z ZZPri je Komisija pridobila nove pristojnosti in novo delovno enoto – Center za zaščito prijaviteljev. Novi zakon je prinesel pomembne ukrepe za zaščito oseb,…

Read more

Delovati začne Center za zaščito prijaviteljev

01. 04. 2023

V skladu z uveljavitvijo Zakona o zaščiti prijaviteljev je začel v okviru Komisije delovati Center za zaščito prijaviteljev. Njegov vodja je postal Gregor Pirjevec.

Read more
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar