Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vodstvo in zaposleni

Organiziranost Komisije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je organizirana smiselno glede na svoje pristojnosti in naloge, ki so preventivne in nadzorno-preiskovalne narave. Komisija je zato organizirana v obliki dveh stebrov – Službe za preventivo ter Službe za nadzor. Ostale dejavnosti opravljajo Kabinet predsednika in Urad Komisije ter Center za zaščito prijaviteljev.

Senat Komisije

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi

Predsednik

Dr. Robert Šumi, rojen leta 1974 na Jesenicah, je doktor znanosti s področja poslovne etike – integritete in kadrovskega menedžmenta – vodenja.  Doktoriral je leta 2013 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo Vpliv integritete na uslužni stil vodenja v profitni in neprofitni organizaciji. Pred tem je zaključil magistrski študij na Fakulteti za družbene vede, še prej pa je diplomiral na Fakulteti za varnostne vede Univerze in na Visoki policijsko-varnostni šoli Univerze v Mariboru.

Od leta 1993 do nastopa funkcije predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 1. aprila 2020 je bil zaposlen v policiji. Kariero je začel na Policijski upravi Kranj kot policist in kasneje policist – kriminalist ter policijski inšpektor, od leta 2007 pa je bil zaposlen na Generalni policijski upravi, kjer je med drugim v obdobju 2008–2010 vodil delovno skupino za krepitev integritete policistov na nivoju celotne policije. Od ustanovitve Odbora za integriteto in etiko v policiji leta 2011 je bil predsednik tega odbora, ki deluje kot posvetovalno telo generalnega direktorja policije. Od leta 2014 je vodil novoustanovljeni Center za raziskovalne in socialne veščine, ki deluje v okviru Policijske akademije in na katerem se je med drugim ukvarjal z aktivnostmi na področjih organizacijske in osebnostne integritete, etike, psihološke pomoči in podpore, etičnega vodenja, profesionalizma, krepitve dobrih medsebojnih odnosov in upravljanja konfliktov …

Leta 2019 je postal docent na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, v okviru Ministrstva za javno upravo pa je izvajal tudi usposabljanja za javne uslužbence s področja integritete, preprečevanja korupcije, nasprotja interesov in drugih neetičnih ravnanj pri izvajanju javnih nalog. Že desetletje je aktiven tudi kot mednarodni strokovnjak v okviru različnih evropskih institucij (Svet Evrope, GRECO, CEPOL, Frontex, DCAF, OVSE, Taiex).

Ima dolgoletne izkušnje z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in izvajanjem aktivnosti na področju krepitve osebnostne in organizacijske integritete ter preprečevanja korupcije in drugih oblik neetičnosti v domačem in mednarodnem okolju, z vodenjem na različnih organizacijskih ravneh ter z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj in izvajanjem nadzorstvenih dejavnosti.

Namestnik predsednika

David Lapornik je rojen leta 1985. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik, leta 2008 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2011 je na Ministrstvu za pravosodje opravil Pravniški državni izpit.

Svojo poklicno pot je začel kot strokovni sodelavec na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, nadaljeval kot pravni sodelavec v odvetniški pisarni, med letoma 2009 in 2011 pa je bil sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Med letoma 2011 in 2016 je opravljal delo strokovnega sodelavca na Okrajnem sodišču v Ljubljani. V letu 2013 je vodil projektno skupino E-vložišče na Vrhovnem sodišču RS, na tem sodišču je bil tudi član projektne skupine Izvršba.

Nato je opravljal delo strokovnega sodelavca na Specializiranem državnem tožilstvu RS, kjer je bil zaposlen do leta 2018, ko se je zaposlil na Komisiji za preprečevanje korupcije. Kot nadzornik svetnik je vodil obravnave prijav glede sumov korupcije in kršitev integritete in preiskave v zvezi z zaznanimi kršitvami iz pristojnosti Komisije. Oktobra 2021 je nastopil petletni mandat namestnika predsednika Komisije.

Namestnik predsednika

Simon Savski je rojen leta 1966, univerzitetni diplomirani pravnik. Na Pravni fakulteti je diplomiral leta 2006, pred tem pa je diplomiral na Višji šoli za notranje zadeve in Visoko policijsko-varnostni šoli.

Svojo kariero je začel kot policist in kariero nadaljeval kot policijski inšpektor na Operativno komunikacijskem centru Generalne policijske uprave. Na Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve je od leta 2008 pokrival področja zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, občinskega redarstva, varnosti na smučiščih in varnosti tožilstev. Od leta 2013 je delal v Ministrstvu za pravosodje kot svetovalec za varnost, pri čemer je skrbel za varnost pravosodnih organov, ministrstva, za področje obrambnega načrtovanja, zaščite in reševanja ter za varnost tajnih podatkov. Je avtor Zakona o zasebnem varovanju in soavtor Zakona o detektivski dejavnosti s komentarjem.

Je strokovnjak za področje varovanja, načrtovanje varovanja in risk managementa. Kot predavatelj s področja varovanja je izvajal različna usposabljanja sodnikov, tožilcev in zaposlenih v pravosodnih organih ter varnostnega osebja v Zbornici RS za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, ter na več višjih strokovnih šolah.

Zaposleni

Kabinet predsednika Komisije

Vodja kabineta predsednika Komisije: Rado Jože Kerč, e-mail

Strokovna sodelavka VII/1: Petra Zajc, e-mail

Dunajska cesta 56, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
tel: +386 (0)1 400 84 83

Zaposleni:

 • Katja Belec, e-mail, višja svetnica za upravne in sodne zadeve
 • Gregor Pirjevec, e-mail, svetovalec višji svetnik Komisije
 • Barbara Fürst, e-mail,  svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje
 • Maša Jesenšek, e-mail, svetnica za odnose z javnostmi
 • Iva Gruden, e-mail, svetnica za odnose z javnostmi

Urad Komisije

Vodja Urada Komisije: mag. Sonja Jelen, e-mail

Telefonska številka: 01 400 5710 oziroma več na podstrani o kontaktih in uradnih urah.

Zaposleni:

 • Milena Podjed Fabjančič, e-mail, višja svetnica za pravna vprašanja
 • Manca Orehek, e-mail, pravna svetovalka svetnica
 • mag. Jagoda Vitez, e-mail, svetovalka svetnica Komisije
 • Maja Divjak, e-mail, svetovalka svetnica Komisije
 • Tadeja Primc, e-mail, finančnica VII/2-II
 • Rok Rožen, e-mail višji svetovalec Komisije
 • Ana Vidic, e-mail, tajnica funkcionarja V-I
 • Suzana Plahuta, e-mail, tajnica funkcionarja V-I
 • Nataša Brejc, e-mail, tajnica funkcionarja V-I
 • Karin Rus, e-mail, receptorka

Služba za nadzor

Vodja Službe za nadzor: Katja Mihelič Sušnik e-mail

Telefonska številka: 01 400 5710 oziroma več na podstrani o kontaktih in uradnih urah.

Zaposleni:

 • Mirjan Hren, e-mail, nadzornik višji svetnik
 • Anja Perc, e-mail, nadzornica svetnica 
 • Betka Pajnič, e-mail, nadzornica svetnica
 • mag. Martina Vodušek, e-mail, nadzornica svetnica
 • Sanja Marić, e-mail, nadzornica svetnica
 • Denis Rök, e-mail, nadzornik svetnik
 • Mojca Beliš Potočnik, e-mail, nadzornica višja svetovalka II
 • Žarko Lipovec, e-mail, nadzornik višji svetovalec III
 • Vid Jančič, e-mail, nadzornik svetovalec
 • Martina Vuksanović, e-mail, nadzornica svetovalka

Služba za preventivo

Vodja Službe za preventivo: mag. Vita Habjan Barborič e-mail

Telefonska številka: 01 400 5710 oziroma več na podstrani o kontaktih in uradnih urah.

Zaposleni:

 • Nina Wabra Jakič, e-mail, svetnica za odnose z javnostmi
 • Jana Lesnik, e-mail, nadzornica svetnica
 • Blaž Kovač, e-mail, nadzornik svetnik
 • mag. Ivijan R Rojko, e-mail, raziskovalec višji svetovalec za preventivo
 • Mateja Govekar Kalan, e-mail, nadzornica višja svetovalka III
 • Lukec Ilek, e-mail, nadzornik višji svetovalec III
 • Teja Lobnikar, e-mail, nadzornica višja svetovalka III
 • Anka Grmek, e-mail, svetovalka za preventivo

Center za zaščito prijaviteljev

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev: Gregor Pirjevec, e-mail, po pooblastilu

Telefonska številka: 01 400 5710 oziroma več na podstrani o kontaktih in uradnih urah.

Zaposleni:

 • dr. Jure Škrbec, CFE, e-mail, svetnik za zaščito prijaviteljev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar