Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Register lobistov

Komisija za preprečevanje korupcije na podlagi 14. alineje drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije vodi register lobistov. Komisija sporoča, da so zaradi tehničnih težav možna odstopanja v točnosti podatkov, prikazanih spodaj v registru. Za morebitne preverbe javnih podatkov o registriranih lobistih smo na voljo na elektronski pošti anti.korupcija@kpk-rs.si in na telefonski številki 01 400 57 10.

Skladno s prvim odstavkom 63. člena ZIntPK mora lobist, ki je vpisan v register lobistov v Republiki Sloveniji, Komisiji pisno poročati o svojem delu, in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto in najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije. Lobistu, ki ni poslal poročila, lahko Komisija skladno s 73. členom ZIntPK izreče upravne sankcije (pisni opomin, prepoved lobiranja za določen čas, ki ne sme biti krajši od treh mesecev in ne daljši od 24 mesecev, ali izbris iz registra). Komisija sankcijo izreče v odvisnosti od teže kršitve, od posledic, ki so zaradi nje nastale, in od tega, ali gre za prvo ali ponavljajočo kršitev.

Priponka: Seznam registriranih lobistov, ki so jim bile zaradi neporočanja o svojem delu izrečene upravne sankcije

Trenutno je v registru lobistov v Republiki Sloveniji vpisanih lobistov.
Register lobistov
Priimek in ime Področja lobiranja Kontaktni podatki
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar