Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Javna objava sprememb premoženjskega stanja

V skladu s 46. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki določa javno objavo podatkov o spremembah premoženjskega stanja, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja podatke za določen krog zavezancev. 

Podatki o spremembah premoženjskega stanja so v skladu s prvim odstavkom 46. člena javni za poslance državnega zbora, predsednika državnega sveta, predsednika republike, predsednika vlade, ministre, državne sekretarje, poklicne in nepoklicne župane in podžupane, člane sveta Banke Slovenije, funkcionarje samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki opravljajo naloge predstojnika organa ali njegovega namestnika, ter sodnike ustavnega sodišča. Komisija podatke javno objavi najkasneje 30 dni po prejeti prijavi spremembe premoženjskega stanja.

Do vzpostavitve informacijskega sistema za avtomatizirano objavo v okviru aplikacije Erar Komisija podatke objavlja na tej spletni strani v spodnjem dokumentu. Podatki se objavljajo od 2. februarja 2022 in se sproti dopolnjujejo glede na 30-dnevni zakonski rok za objavo in glede na to, kdaj so posamezni zavezanci o spremembah poročali. Nekateri podatki iz obrazca za prijavo sprememb zaradi varstva osebnih podatkov niso prikazani.

Javna objava sprememb premoženjskega stanja od 2. 2. 2022 dalje

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar