Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 89

Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda ali javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcij v občini Cerknica na seji dne 25.11.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 89

  • Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda ali javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi.

Obrazložitev

Skupina anonimnih občanov je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) za pojasnilo v zvezi z nezdružljivostjo funkcij direktorja knjižnice, direktorja zdravstvenega doma in direktorja regijskega parka, katerih ustanoviteljica je občina in članstvom v občinskem svetu.

Po 21. členu ZPKor nepoklicni funkcionar, med katere šteje tudi član občinskega sveta, ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom. Pristojnosti občinskega sveta določa ZLS. Po 29. členu ZLS je občinski svet med drugim pristojen, da nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, ne opravlja pa nadzora nad poslovanjem oziroma delom javnih zavodov oziroma javnih podjetij, katerih ustanovitelj je.

Glede na to, da član občinskega sveta ne opravlja nadzora nad delom javnega zavoda, po mnenju Komisije ni podana nezdružljivost funkcij člana občinskega sveta in člana organa upravljanja javnega zavoda ali javnega podjetja.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 89
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar