Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mesečna poročila

Poročilo o delu Komisije za februar 2024

Senat Komisije je februarja 2024 na 3 rednih in 2 dopisnih sejah obravnaval 17 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: Kadrovski načrt Komisije, sum nezdružljivosti funkcij funkcionarja in ugotovljena korupcijska tveganja in priporočila vladi v zvezi s službenimi potmi uslužbenk MJU v New York. Ob tem v poročilu navajamo še 3 zaključene postopke, o začetku[…]

Poročilo o delu Komisije za januar 2024

Senat Komisije je januarja 2024 na 3 rednih in 3 dopisnih obravnaval 14 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum kršitve določb o nasprotju interesov nekdanje direktorice Slovenskega gledališkega inštituta in sum kršitev določb ZIntPK pri županu Občine Lendava. Ob tem v poročilu navajamo še 2 zaključena postopka, o začetku katerih je bila javnost že[…]

Poročilo o delu Komisije za december 2023

Senat Komisije je decembra 2023 na 3 rednih in 1 dopisni obravnaval 28 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: načrt dela Komisije, izdana priporočila v zadevi izplačila neizkoriščenih dopustov ministrom in sum kršitve dolžnosti prijave premoženjskega stanja funkcionarja določene občine. Ob tem v poročilu navajamo še 4 zaključene postopke, o začetku katerih je bila javnost[…]

Poročilo o delu Komisije za november 2023

Senat Komisije je novembra 2023 na 3 rednih in 2 dopisnih sejah obravnaval 17 zadev in opravil razgovore s 6 vabljenimi osebami. Od obravnavanih zadev v poročilu izpostavljamo: sum kršitve integritete uradne osebe Občine Izola sum nedovoljenega lobiranja predstavnika Gospodarske zbornice Slovenija in uvedbo preiskave zoper nekdanjo ministrico za javno upravo. Ob tem v poročilu[…]

Poročilo o delu Komisije za oktober 2023

Senat Komisije je oktobra 2023 na 3 rednih sejah obravnaval 18 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: seznanitev senata o odpravi nezdružljivosti funkcij pri štirih poslancih, sum kršitve iz pristojnosti Komisije pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, sprejem priročnika celostne grafične podobe Komisije in osnutka prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji. Ob[…]

Poročilo o delu Komisije za september 2023

Senat Komisije je septembra 2023 na 3 rednih sejah obravnaval 18 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo sum kršitve integritete uradne osebe določenega ministrstva. Ob tem v poročilu navajamo še 3 zaključene postopke, o začetku katerih je bila javnost že obveščena, in sicer: v zvezi s potovanjem ministrice za digitalno preobrazbo na Kitajsko, v zvezi[…]

Poročilo o delu Komisije za avgust 2023

Senat Komisije je avgusta 2023 na 1 redni in 1 dopisni seji obravnaval 7 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum kršitev integritete uradne osebe določene občine, sum kršitev integritete uradne osebe določene javne agencije in Poročilo o delu registriranih lobistov in zapisov lobirancev ob stikih z lobisti za leto 2022. Ob tem v poročilu[…]

Poročilo o delu Komisije za julij 2023

Senat Komisije je julija 2023 na eni redni in dveh dopisnih sejah obravnaval 13 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum kršitev določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov v določenem javnem zavodu in Analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva. Ob tem v poročilu navajamo še zaključena postopka, o katerih je bila javnost že seznanjena,[…]

Poročilo o delu Komisije za junij 2023

Senat Komisije je junija 2023 na treh rednih in dveh dopisnih sejah obravnaval 19 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju, sum kršitve določb o nasprotju interesov uradne osebe javnega zavoda in sum kršitve integritete uradne osebe določenega ministrstva. Ob tem v[…]

Poročilo o delu Komisije za maj 2023

Senat Komisije je maja 2023 na dveh rednih in dveh dopisnih sejah obravnaval 22 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sprejem Letnega poročila in Ocene stanja Komisije za leto 2022, dve kršitvi določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določenih občinah in sum kršitev nasprotja interesov na določeni osnovni šoli. Ob tem v poročilu navajamo[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar