Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenja Komisije

Ustavno sodišče pritrdilo mnenju Komisije glede sprejemanja uredbe o hrupu

Ustavno sodišče je nedavno presodilo, da je Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba) neskladna z ustavo. O Uredbi je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) marca 2018 podala izčrpno mnenje, v katerem je poudarila predvsem netransparentnost postopka priprave predpisa, zato odločitev sodišča kaže na pomembno pristojnost Komisije glede zakonodajnega pregleda v smeri krepitve[…]

Odziv Komisije na objave pogovora na temo Term Čatež

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v funkciji krepitve integritete in pravne države ter preprečevanja korupcije opozarja na nesprejemljivost in nedopustnost ravnanj, kakršna je prikazal včerajšnji prispevek na POP TV o pogovoru med tedanjim ministrom za gospodarstvo (oziroma sedanjim ministrom za okolje in prostor) in solastnikom družbe Terme Čatež. Čeprav gre za dogodek izpred več kot[…]

Odziv komisije na predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu: odmik od ustreznega upravljanja s korupcijskimi tveganji

Komisija za preprečevanje korupcije je na Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za finance in Državni zbor RS naslovila dopis, v katerem opozarja na nekatere neustrezne oziroma pomanjkljive rešitve predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu. Te ne prispevajo h krepitvi integritete in preprečevanju korupcije, pač pa pomenijo odmik od ustreznega upravljanja korupcijskih tveganj. Komisija za preprečevanje korupcije[…]

Pripombe na predloge predpisov v letu 2017

1) Dne 19. 1. 2017 je Ministrstvo za okolje in prostor v mnenje posredovalo Predlog Gradbenega zakona, Predlog Zakona o urejanju prostora in Predlog Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Pripombe – Predlogi Gradbenega zakona, zakona o urejanju prostora in zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih Pripombe – Predlog Zakona o urejanju prostora 2) Dne[…]

Mnenje glede kritja stroškov udeležbe zdravnikov na strokovnih in promocijskih srečanjih

Skladno z 8. alinejo prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2, dalje ZIntPK) je Komisije za preprečevanje korupcije na seji dne 25.2.2014 sprejela mnenje, ki se nanaša na prejet dopis, v katerem Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb komisijo seznanja z novostmi Zakona o zdravilih (ZZdr-2) in nekaterimi[…]

Mnenje KPK glede korupcijskih tveganj v zvezi z aktualnimi spremembami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Na podlagi 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2; Ur.l. RS, št. 69/2011) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) mnenje glede postopka sprejemanja sprememb zakona s področja stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter že veljavnega Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih[…]

Mnenje glede neustreznosti spreminjanja zakonodaje s področja okolja in prostora v luči pomanjkanja transparentnosti in (ne)obvladovanja korupcijskih tveganj

Na podlagi 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2; Ur.l. RS, št. 69/2011) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) mnenje glede postopkov sprejemanja zakonov s področja urejanja okolja in prostora.

Stališče v zvezi z uporabo 35. člena ZIntPK glede omejitev poslovanja naročnikov z društvi

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ul.l. RS, št. 45/2010, dalje ZIntPK) na seji dne 3. 2. 2011 sprejela Stališče v zvezi z uporabo 35. člena ZIntPK glede omejitev poslovanja naročnikov z društvi.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar