Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 88

Župan občine, ki funkcijo opravlja poklicno, v smislu 1.odstavka 20.člena ZPKor ne sme hkrati opravljati funkcije predsednika upravnega odbora kmetijsko gospodarske zadruge.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcije poklicnega župana na seji dne 17.11.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 88

  • Župan občine, ki funkcijo opravlja poklicno, v smislu 1.odstavka 20.člena ZPKor ne sme hkrati opravljati funkcije predsednika upravnega odbora kmetijsko gospodarske zadruge.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je na podlagi lastnih ugotovitev in na podlagi zaprosilo občana, v katerem ta sprašuje, ali je funkcija poklicnega župana združljiva s funkcijo predsednika upravnega odbora kmetijske zadruge, začela postopek za izdelavo pojasnila. V konkretnem primeru gre za župana občine Pivka, ki opravlja funkcijo župana poklicno, hkrati pa je predsednik upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zadruge.

ZPKor v 1.odstavku 20.člena določa, da poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, podjetjih, gospodarskih interesnih združenjih, zbornicah, ki izvajajo javna pooblastila, zavodih, zadrugah, skladih ali agencijah.

V obravnavanem primeru gre za poklicnega župana, ki opravlja tudi funkcijo predsednika upravnega odbora zadruge. Funkcija predsednika oziroma člana v upravnem odboru zadruge šteje med dejavnost upravljanja, ta pa je v smislu 20.člena ZPKor nezdružljiva s poklicnim opravljanjem funkcije župana.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 88
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar