Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK VESTniK

Mesečni novičnik KPK Vestnik je prvič izšel leta 2011. Po premoru, po 50 izdajah, ki so spremljale delovanje Komisije pod vodstvom dveh predhodnikov trenutnega predsednika Komisije dr. Roberta Šumija, od januarja 2022 izhaja vsako drugo sredo v mesecu. Prijavite se lahko na tej povezavi.

Namen Vestnika je javnost obveščati o delu Komisije ter na enem mestu zbrati najpomembnejše aktualne informacije s področja njenega delovanja in pristojnosti. Na ta način želimo zavezancem in ostali javnosti ponuditi čim enostavnejši dostop do relevantnih novic, obvestil in opomnikov glede obveznosti, kot izhajajo iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Posebej ga torej priporočamo vsem javnim uslužbencem, zlasti funkcionarjem, pa tudi ostali širši javnosti, saj naše poslanstvo preprečevanja korupcije ter krepitve integritete, odgovornosti in transparentnosti ni omejeno zgolj na javni sektor.

Vabimo vas k sooblikovanju Vestnika. Na pr.korupcija@kpk-rs.si lahko pošljete vprašanja, pobude oziroma teme s področja pristojnosti Komisije, ki bi jih bilo po vašem mnenju zaradi njihove aktualnosti oziroma pomembnosti treba nasloviti v eni od prihodnjih izdaj novičnika.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar