Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Prijava korupcije

Vsak posameznik ima pravico Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) ali drugemu pristojnemu organu podati prijavo o ravnanju, za katerega verjame, da ima znake korupcije ali drugih nepravilnosti, ki so v pristojnosti Komisije.

Zakaj prijaviti korupcijo ali drugo kršitev iz pristojnosti Komisije?

  • Ker tudi vi želite ukrepati!
  • Ker drugače pristojni organi ne bomo mogli ustrezno ukrepati zoper storilce!
  • Ker bomo le z doslednim razkrivanjem tovrstnih primerov lahko ocenili, kako velik problem sploh predstavljajo!
  • Ker tako pripomorete k temu, da se korupcija ne izplača!

Komisiji lahko podate prijavo o koruptivnem ravnanju ali v zvezi z drugimi kršitvami, za obravnavo katerih je pristojna Komisija. Komisija vsako prejeto prijavo skrbno prebere in preuči posredovane navedbe, nato pa sprejme odločitev, ali iz nje izhajajo sumi kršitev iz pristojnosti Komisije, v tem primeru gre prijava v nadaljnji postopek. Več o postopku prijave korupcije lahko preberete tukaj.

Oblika prijave ni predpisana. Predlagamo vam, da v prijavi navedete čim več informacij, ki bodo Komisiji olajšale preučevanje zadeve in ugotavljanje dejanskega stanja.

Prijavo lahko podate pisno (po pošti ali po elektronski poti), ustno (osebno ali po telefonu) ali s spodnjim spletnim obrazcem.

Prosimo vas, da se pri osebnem uveljavljanju pravic v postopkih Komisije, kot so vpogled v spis, dopolnitev vloge ipd., vnaprej naročite. Enako velja in je zaželeno tudi za kakršen koli drug osebni obisk oziroma posvet v času naših uradnih ur.

Komisija je zavezana ščititi identiteto prijaviteljev. V skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) nihče ne sme ugotavljati ali razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja. Enako velja tudi za vse druge informacije, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati o identiteti prijavitelja. Komisija lahko kaznuje vsakega posameznika, ki bodisi skuša ugotavljati (lažji prekršek) bodisi je že razkril identiteto (težji prekršek) prijavitelja. Na tem mestu še opozarjamo, da se zlonamerna prijava (naklepna prijava ali javno razkritje neresničnih informacij) kaznuje kot prekršek, če niso podani znaki za kaznivo dejanje.
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar