Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ocena stanja korupcije v Sloveniji

Ocena stanja korupcije

Nadzor nad opravljanjem nalog Komisije za preprečevanje korupcije opravlja Državni zbor RS. Predsednik Komisije tako enkrat letno poroča državnemu zboru brez navajanja podatkov, ki bi omogočali identifikacijo obravnavanih fizičnih ali pravnih oseb, o vsebini in obsegu dela, o svojih sklepih, ugotovitvah in mnenjih Komisije, povezanih s pristojnostmi Komisije, ter poda oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar