Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Za zavezance

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) se povečini nanaša na delovanje javnega sektorja, zato so zavezanci za izvajanje določb tega zakona predvsem različne skupine oseb, ki so zaposlene oziroma opravljajo neko funkcijo v javnih institucijah oziroma institucijah z javnimi pooblastili. Nekaj določb pa je takih, ki regulirajo tudi področje zasebnega sektorja oziroma stik med zasebnim in javnim sektorjem – na primer določbe o lobiranju.

Zavezanci so:

 • Funkcionarji
 • Uradne osebe
 • Uradnik na položaju
 • Osebe odgovorne za javna naročila
 • Pravne osebe
 • Poslovodne osebe
 • Nosilci javnih pooblastil
 • Lokalne skupnosti
 • Lobisti
 • Lobiranci
 • Državni organi
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar