Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: oktober 2023

Sklic 36. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 36. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 3. 11.[…]

Osnutek prenovljene Resolucije poslan Ministrstvu za pravosodje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes na Ministrstvo za pravosodje poslala osnutek prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (Resolucija), ki je rezultat več kot enoletnega dela medsebojnega sodelovanja in usklajevanja številnih deležnikov. Ministrstvo bo dokument predalo vladi, ta pa Državnemu zboru. V roku treh mesecev od sprejetja Resolucije v Državnem zboru bo[…]

Dve desetletji globalne protikorupcijske pogodbe

Jutri bo minilo 20 let od sprejema Konvencije Združenih narodov proti korupciji (UNCAC), ki je nastala kot odziv na globalno grožnjo korupcije in ki pod svojim okriljem združuje že 189 držav sveta. Ob tem dejstvu se UNCAC zapisuje v zgodovino kot prvi in za zdaj edini pravno zavezujoči univerzalni instrument za preprečevanje korupcije. V počastitev[…]

Komisija o zaščiti prijaviteljev usposabljala javne uslužbence Upravnih enot

Svetnik za zaščito prijaviteljev na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Jure Škrbec, CFE, je danes na virtualnem usposabljanju na temo Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) v organizaciji Ministrstva za javno upravo predaval zaupnikom po ZZPri na Upravnih enotah. Prisotnim je podrobno predstavil pristojnosti, ki jih je Komisija z ZZPri pridobila pri aktivnem sooblikovanju učinkovitega[…]

Komisija zaključila del postopka v zvezi z imenovanjem generalnega direktorja policije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v zadevi imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića ni potrdila nedovoljenih vplivov ali pritiskov na Uradniški svet oziroma posebno natečajno komisijo, ki bi pomenili kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije(ZIntPK), zato je postopek v tem delu ustavila. V preostalem delu Komisija nadaljuje s predhodnim preizkusom glede drugih sumov kršitev[…]

Sklic 35. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 35. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 27. 10.[…]

Komisija na Nizozemskem širila izkušnje s področja zaščite prijaviteljev

Tričlanska delegacija Komisije za preprečevanje Korupcije (Komisija) se je včeraj in danes v Haagu udeležila študijskega obiska Nizozemskega organa za zaščito prijaviteljev. Osrednji temi srečanja sta bili izmenjava izkušenj s področja zaščite prijaviteljev in preventivnih aktivnosti sodelujočih organov. Udeleženci študijskega obiska v Haagu Komisijo so na študijskem obisku zastopali njen predsednik dr. Robert Šumi, vodja[…]

Komisija uvedla preiskavo zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete v povezavi z umestitvijo ukrepa Promocija v Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2022 – 2023. V zvezi z ostalimi očitki o nepravilnostih, povezanih z ministrovim delovanjem v povezavi z družbo Hidroelektrarne na[…]

Komisija z SDH in DKOM osvetlila izzive javnega naročanja

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi in vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik sta danes predavala na izobraževalnem srečanju Praktični izzivi na področju javnih naročil z vidika skladnosti in integritete. Dogodek smo na Komisiji soorganizirali s Slovenskim državnim holdingom, d. d. (SDH), in Državno revizijsko komisije (DKOM). dr. Robert[…]

Uslužbenca Komisije ta teden sodelovala na dogodkih doma in v tujini

Vodja Službe za preventivo na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) mag. Vita Habjan Barborič se je v torek v Atenah udeležila rednega sestanka Biroja Skupine držav proti korupciji (GRECO), vodja centra za zaščito prijaviteljev na Komisiji Gregor Pirjevec pa je danes v Vadbenem centru Vinka Beznika Gotenica usposabljal javne uslužbence Generalne policijske uprave – Uprave[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar