Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 35. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 35. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 27. 10. 2023, ob 11.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 34. seje senata Komisije
2. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
3. Predlog Odločbe o izbrisu lobista iz registra lobistov
4. Pooblastilo po ZUP
5. Predlog Priročnika celostne grafične podobe KPK
6. Predlog Sklepa o vpogledu v spis
7. Predlog Resolucije o preprečevanju korupcije v RS
8. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
9. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 35. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar