Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija z SDH in DKOM osvetlila izzive javnega naročanja

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi in vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik sta danes predavala na izobraževalnem srečanju Praktični izzivi na področju javnih naročil z vidika skladnosti in integritete. Dogodek smo na Komisiji soorganizirali s Slovenskim državnim holdingom, d. d. (SDH), in Državno revizijsko komisije (DKOM).

dr. Robert Šumi med uvodnim nagovorom (foto: BOBO)

Namen izobraževalnega srečanja je bil razširiti znanja in deliti izkušnje s področja javnih naročil ter osvetliti izzive, s katerimi se na tem področju srečujejo javni uslužbenci, na konkretnih praktičnih primerih pa so govorci prikazali predmetno področje z vidika integritete, skladnosti poslovanja in drugih povezanih vidikov. Dogodek je bil namenjen članom nadzornih svetov, komisij nadzornega sveta za tveganja in uprav, odgovornim za upravljanje s tveganji, skladnost poslovanja in integriteto, za notranjo revizijo in javno naročanje.

Po pozdravnih nagovorih, s katerimi so dogodek otvorili dr. Robert Šumi, član DKOM Aleksander Petrovčič in predsednik uprave SDH mag. Žiga Debeljak, so udeleženci prisluhnili praktičnim primerom in izzivom, s katerimi se z vidika integritete in skladnosti poslovanja srečujejo zavezanci za javno naročanje. Katja Mihelič Sušnik je opredelila tveganja, ki se na eni strani nanašajo neposredno na institute, ki jih ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), na drugi pa na samo področje (na primer nevključevanje protikorupcijske klavzule v posle v primerih evidenčnih naročil, nepridobivanje podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, neporočanje ali pomanjkljivo poročanje zavezancev premoženjskega stanja …). Udeležencem je nato podrobno predstavila posamezna priporočila za učinkovito upravljanje s korupcijskimi tveganji, pri čemer je kot splošno vodilo  izpostavila vzpostavitev mehanizmov za zaznavanje in upravljanje z morebitnimi korupcijskimi tveganji, učinkovit interni nadzor skladnosti ravnanj zaposlenih, ki delajo na področju razpisov, ter vzpostavitev notranjih poti za prijavo neetičnih oziroma nezakonitih zahtev in ravnanj vseh akterjev v procesu javnega naročanja.

Katja Mihelič Sušnik med usposabljanjem (foto: BOBO)

V drugem delu srečanja so na okrogli mizi Kako pripraviti in izvesti postopke javnih naročil, ki so skladni z integriteto, poglobljeno analizirali problematiko javnega naročanja in razpravljali o možnih rešitvah dr. Robert Šumi, Aleksander Petrovčič, vodja Službe za nabavo na DARS, d. d., Eva Vratarič in izvršni direktor nabave pri NEK, d. o. o., dr. Igor Vuković. Podali so svoja mnenja o tem, kaj je ključno za izpeljavo javnega naročila na način, ki je skladen z integriteto, in osvetlili področja oziroma faze postopka oddaje javnega naročila, ki so najbolj izpostavljena tveganjem. Ob tem so razčlenili še primernost zakonodajnih mehanizmov za učinkovito varovanje integritete in opozorili na nekatere potrebne spremembe zakonodaje.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi je poudaril, da je, kot ugotavljajo različne institucije in prakse, zakonodajni okvir sicer ustrezen, ključni pa so ljudje, ki ga izvajajo. “Občutljivost družbe žal še ni dovolj visoka, da bi generalno zavračali neprimerna ravnanja. Glede ustreznega odzivanja institucij na ravnanja naročnikov in ponudnikov, ki so lahko neskladna z integriteto, pa si na Komisiji želimo še bolj učinkovite institucije, ki bodo s svojim ravnanjem dale jasno sporočilo javnosti, da ni prostora za manipulacije,” je še izpostavil dr. Robert Šumi.

dr. Robert Šumi na okrogli mizi (foto: BOBO)
Okrogla miza (foto: BOBO)

Tokratno izobraževalno srečanje je že drugo letos, ki smo ga skupaj s partnerji, maja z SDH, tokrat še z DKOM, izvedli v duhu sledenja skupnemu cilju krepitve integritete v družbi.

Komisija z SDH in DKOM osvetlila izzive javnega naročanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar