Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zaključila del postopka v zvezi z imenovanjem generalnega direktorja policije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v zadevi imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića ni potrdila nedovoljenih vplivov ali pritiskov na Uradniški svet oziroma posebno natečajno komisijo, ki bi pomenili kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije(ZIntPK), zato je postopek v tem delu ustavila. V preostalem delu Komisija nadaljuje s predhodnim preizkusom glede drugih sumov kršitev ZIntPK.

Komisija je v začetku septembra 2023 na lastno pobudo na podlagi medijskih objav uvedla predhodni preizkus v zvezi s sumi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije. Naknadno je prejela prijavo, ki se je nanašala na sume nedovoljenih vplivov pooblaščenca enega od kandidatov v natečajnem postopku. Prijavo je obravnavala v okviru že uvedenega predhodnega preizkusa. V njem je pridobila dokumentacijo in pojasnila Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upravo oziroma Uradniškega sveta ter posebne natečajne komisije, ki je vodila postopek javnega natečaja za izbiro generalnega direktorja policije.

Komisija je ugotovila, da navedbe v dopisu z dne 28. 8. 2023, ki je bil v zvezi z neizpolnjevanjem pogojev izbranega kandidata naslovljen na Uradniški svet in posebno natečajno komisijo ter ki so jih naslovniki razumeli kot grožnje oziroma nedovoljene pritiske, ne predstavljajo nedovoljenega vpliva oziroma kršitve integritete v skladu z ZIntPK. Navedbe pooblaščenca enega od kandidatov, da Uradniški svet in posebna natečajna komisija nosita »polno osebno odgovornost za strokovnost in skrbnost odločitve« in da »kršitev predpisov predstavlja nevestno delo na delovnem mestu«, tako niso takšne vrste, da bi jih Komisija lahko opredelila kot kršitev integritete oziroma ravnanja, ki so v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo posameznikov pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. Člani posebne natečajne komisije morajo svojo odločitev sprejeti neodvisno, strokovno in skrbno ter stati za njo oziroma jo tudi zagovarjati v pravnem postopku.

V zvezi s tem je Komisija 20. 10. 2023 sprejela vmesne ugotovitve, s katerimi je postopek glede sumov nedovoljenih vplivov ustavila. Predhodni preizkus v tej zadevi pa se v preostalem delu nadaljuje z zbiranjem dokumentacije in pojasnil, na podlagi katerih bo Komisija lahko potrdila ali ovrgla druge sume kršitev ZIntPK.

Komisija zaključila del postopka v zvezi z imenovanjem generalnega direktorja policije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar