Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sporočila za javnost

Odziv Komisije na poskuse diskreditacij članov senata

V zadnjem času na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) opažamo vse več poskusov diskreditacij našega dela. Kljub naši transparentnosti in doslednosti se soočamo z obtožbami glede nedavnih dogodkov, kot sta zamuda pri poročanju o premoženjskem stanju namestnika predsednika Komisije Davida Lapornika ter lapsus predsednika Komisije dr. Roberta Šumija pri pojasnjevanju časovnega okvira o seznanitvi z[…]

Komisija je glede službene poti uslužbenk MJU v New York ugotovila korupcijska tveganja in vladi izdala priporočila

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v okviru postopka v povezavi s sumi nepravilnosti pri službeni poti uradne delegacije Republike Slovenije v New York julija 2023 zaznala korupcijska tveganja, zato je na Vlado RS naslovila več priporočil. Zadevo je odstopila v reševanje Računskemu sodišču RS, ki je pristojno za nadzor nad smotrnostjo izvedbe službenih poti[…]

Številni izzivi javnega sektorja pri opravljanju dodatne dejavnosti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) že dlje časa opozarja, da trenutna ureditev področja opravljanja dodatne pridobitne dejavnosti zaposlenih v javnem sektorju povzroča številne nejasnosti in zmedo tako pri zavezancih kot organih, ki morajo voditi postopke v povezavi z izdajo dovoljenj ali soglasij. Prav to je bil povod za organizacijo današnjega strokovnega posveta Javni sektor in[…]

Pravnomočno zaključen prekrškovni postopek zoper Simono Kustec

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila prekrškovni postopek zoper nekdanjo ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec, ki ga je vodila zaradi odločanja o izplačilih denarnega nadomestila za neizkoriščen del dopusta v vlogi ministrice. Ugotovila je, da je Simona Kustec kršila prvi odstavek 38. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki[…]

Še do petka čas za poročanje o prijavah po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) opozarja, da se ta petek, 1. 3. 2024, izteče rok, do katerega morajo zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo in organi za zunanjo prijavo v skladu z določbami Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) Komisiji oddati poročilo o notranjih oziroma zunanjih prijavah za leto 2023. Poročanje je obvezno tudi, če[…]

Funkcionarji z s. p.-jem pod vprašaj postavljajo integriteto svojega delovanja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je že z objavo posodobljenega Sistemskega pojasnila o nezdružljivosti funkcij januarja 2023 nedvoumno izpostavila, da je hkratno opravljanje funkcij javnih funkcionarjev in dejavnosti s. p.-ja nezdružljivo. To pojasnilo je uskladilo stališča Komisije s prakso pri razvoju instituta nezdružljivosti funkcij in zakonskimi zahtevami. Takšni ureditvi je s sodbo nedavno pritrdilo tudi[…]

Sodišče potrdilo ugotovitve Komisije o kršitvi integritete nekdanje županje Trbovelj

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem nekdanje županje Občine Trbovlje Jasne Gabrič. Ugotovila je, da predstavlja ravnanje Jasne Gabrič, ko je v zasebni zadevi pooblastila in koristila storitve odvetniške družbe, ki je v istem času že opravljala storitve za Občino Trbovlje, kršitev integritete. Ugotovitve Komisije je[…]

Na Komisiji ob novem Indeksu zaznave korupcije vztrajamo: potrebujemo sistemske spremembe in prevzemanje odgovornosti

Slabše mesto Slovenije kot lani na Indeksu zaznave korupcije 2023 (CPI 2023), ki ga je danes objavila nevladna organizacija Transparency International, Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) glede na vse okoliščine minulega obdobja ne preseneča. »Padec – sicer za le eno mesto, pa vendar – smo pričakovali, saj naša država že več let stagnira, če ne[…]

Zaradi interesov postopka pred tožilstvom in policijo je morala Komisija preiskavo zoper predsednika vlade začasno prekiniti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) zaradi interesa javnosti obvešča, da je morala postopek preiskave, ki jo vodi zoper predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba, zaradi interesov predkazenskega postopka začasno prekiniti, saj obravnavani osebi v tem trenutku v okviru lastnega postopka ne more zagotoviti celovitega vpogleda v spis in s tem vseh procesnih pravic (npr. vpogled[…]

Sodišče potrdilo ugotovitve Komisije o kršitvi integritete nekdanjega državnega sekretarja Jureta Lebna

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem nekdanjega državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) Jureta Lebna. Ugotovila je, da ravnanje Lebna, ko je junija 2018 določenemu javnemu uslužbencu dvakrat naročil, naj vlogo družbe SHS Aviation o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za Letališče Edvarda Rusjana Maribor[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar