Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija uvedla preiskavo zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete v povezavi z umestitvijo ukrepa Promocija v Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2022 – 2023. V zvezi z ostalimi očitki o nepravilnostih, povezanih z ministrovim delovanjem v povezavi z družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi in HE Mokrice, Komisija ni potrdila kršitev iz lastne pristojnosti, zato je postopek ustavila, bo pa ugotovitve zaradi zaznanih sumov storitve kaznivega dejanja odstopila policiji.

Leta 2021 je Komisija v povezavi z obravnavo sumov nasprotja interesov pri takratnem ministru Andreju Vizjaku zaključila postopek, v katerem ni potrdila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Nato pa je na podlagi nove, novembra 2021 prejete prijave, iz katere so izhajali različni očitki o nepravilnostih pri dodeljevanju sredstev za hidroelektrarno Mokrice iz Sklada za podnebne spremembe, zaradi dodatnih informacij, ki so izhajale iz prijave, znova uvedla postopek predhodnega preizkusa. V njem je pridobila obsežno dokumentacijo ministrstev za okolje in prostor oziroma za naravne vire in prostor ter za okolje, podnebje in energijo, poleg tega pa še pojasnila posameznih uradnih oseb, ki so sodelovale pri odločanju o ukrepih, vezanih na Sklad za podnebne spremembe.

Na podlagi izkazanega interesa javnosti v tej zadevi Komisija obvešča, da je zaradi zaznanega suma kršitve integritete pri umestitvi ukrepa Promocija v Sklad za podnebne spremembe zoper Andreja Vizjaka v oktobru 2023 uvedla postopek preiskave. V zvezi z ostalimi očitki – domnevnimi vplivi Andreja Vizjaka na povečanje finančnih sredstev za potrebe HE Mokrice ter sumom korupcije pri izdaji soglasja Zavoda za ribištvo Slovenije za postavitev HE Mokrice – pa glede na razpoložljive dokaze ni mogla potrditi kršitev ZIntPK, zato je postopek ustavila. V zvezi s sumi storitve kaznivega dejanja, ki jih je zaznala oziroma izhajajo iz prijave, bo z zaključnimi ugotovitvami seznanila policijo.

Preiskava bo potrdila ali ovrgla sume kršitev ZIntPK

Uvedba postopka preiskave zaradi suma kršitve integritete pomeni, da je Komisija na podlagi doslej pridobljenih podatkov in dokumentacije zaznala sum kršitev v skladu z ZIntPK. Pri tem Komisija poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. Obravnavana oseba, ki je prejela obvestilo o uvedbi postopka preiskave, bo imela v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja.

Več informacij o obravnavani zadevi bo Komisija zaradi interesov postopka lahko podala po zaključku.

Komisija uvedla preiskavo zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar