Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija o zaščiti prijaviteljev usposabljala javne uslužbence Upravnih enot

Svetnik za zaščito prijaviteljev na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Jure Škrbec, CFE, je danes na virtualnem usposabljanju na temo Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) v organizaciji Ministrstva za javno upravo predaval zaupnikom po ZZPri na Upravnih enotah.

Prisotnim je podrobno predstavil pristojnosti, ki jih je Komisija z ZZPri pridobila pri aktivnem sooblikovanju učinkovitega sistema zaščite prijaviteljev, nudenju pomoči prijaviteljem in ostalim deležnikom ter izvajanju nadzora. Ena od njenih osnovnih pristojnosti je dokazovanje vzročne povezave med prijavo in povračilnimi ukrepi. Razložil je, kako poteka postopek prijave nepravilnosti Komisiji in postopek njene obravnave ter kako potekata sodelovanje s prijavitelji in njihova zaščita skozi celoten proces.

Komisija o zaščiti prijaviteljev usposabljala javne uslužbence Upravnih enot
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar