Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 36. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 36. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 3. 11. 2023, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
2. Predlog Sklepa o vpogledu v spis
3. Predlog za uvedbo postopka preiskave
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 36. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar