Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: oktober 2020

Sklic 3. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 29. 10. 2020, z naslednjim dnevnim redom: 1. Predlog za uvedbo postopka 2.[…]

Komisija ni potrdila kršitev pri sprejemanju daril ministra za kmetijstvo leta 2018

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je zaključila postopek v zvezi s sumom kršitev s področja sprejemanja daril na promocijskem dogodku odprtja prve vinske banke na Krasu januarja 2018. Ker je bila javnost iz poročanja medijev že seznanjena s postopkom, komisija obvešča, da je postopek ustavila, saj ni zaznala kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju[…]

Predavanje o etiki in integriteti na Šoli za ravnatelje

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) dr. Robert Šumi je včeraj, v sredo, 21. 10., kot osrednji predavatelj nastopil na zaključnem spletnem dogodku programa (P)ostani uspešen srednji vodja v organizaciji Šole za ravnatelje. Več kot 50 slušateljev – pomočniki ravnateljev in drugi srednji vodje v šolstvu, ki so predavanje o etiki in integriteti spremljali na[…]

Sprejem novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je potrditev dela in pomena komisije

Državni zbor je danes potrdil novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je bila v postopku sprejemanja več let. Novi senat Komisije za preprečevanje korupcije je sprejem novele podpiral, saj bo odpravila nekatere, v preteklem desetletju zaznane pomanjkljivosti in omogočila pogoje za učinkovitejše delovanje komisije. “Veseli nas, da so poslanci z veliko večino, kar[…]

Usposabljanje zaposlenih na ZZZS

Pomočnica Vodje Službe za integriteto in preventivo na Komisiji za preprečevanje korupcije Barbara Fürst je v torek, 20. oktobra, predavala o Integriteti ter načrtu integritete, lobiranju in nasprotju interesov kot mehanizmih in institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Usposabljanje je potekalo na prošnjo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na daljavo, po spletu, in[…]

Odziv komisije na predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu: odmik od ustreznega upravljanja s korupcijskimi tveganji

Komisija za preprečevanje korupcije je na Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za finance in Državni zbor RS naslovila dopis, v katerem opozarja na nekatere neustrezne oziroma pomanjkljive rešitve predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu. Te ne prispevajo h krepitvi integritete in preprečevanju korupcije, pač pa pomenijo odmik od ustreznega upravljanja korupcijskih tveganj. Komisija za preprečevanje korupcije[…]

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “Svetovalec za integriteto in preventivo” v Komisiji za preprečevanje korupcije, Centru za integriteto in preventivo za nedoločen čas

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 14. 10. 2020, objavlja obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “Svetovalec za integriteto in preventivo” v Komisiji za preprečevanje korupcije, Centru za integriteto in preventivo – za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 8. 6. 2020, rok za prijavo pa se je iztekel[…]

Komisija zavrnila prijavo v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija in podjetja Sport Media Focus

Komisija za preprečevanje korupcije je sredi avgusta prejela prijavo, ki se je nanašala na poslovno sodelovanje družbe Sport Media Focus d. o. o. in javnega zavoda RTV Slovenija. Ker je o prijavi poročalo večje število medijev, komisija obvešča javnost, da je nadaljnjo obravnavo prijave zavrnila. V postopku predhodnega preizkusa prijave je komisija pridobila dokumentacijo RTV[…]

Usposabljanje zaposlenih v podjetju 2TDK

Vodja Službe za nadzor in preiskave Katja Mihelič Sušnik je včeraj izvedla usposabljanje zaposlenih v podjetju 2TDK o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Določene določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije namreč veljajo tudi za podjetja v večinsko državni lasti, kot je 2TDK. Poleg tega Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar