Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv komisije na predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu: odmik od ustreznega upravljanja s korupcijskimi tveganji

Komisija za preprečevanje korupcije je na Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za finance in Državni zbor RS naslovila dopis, v katerem opozarja na nekatere neustrezne oziroma pomanjkljive rešitve predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu. Te ne prispevajo h krepitvi integritete in preprečevanju korupcije, pač pa pomenijo odmik od ustreznega upravljanja korupcijskih tveganj.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je ob pregledu predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bo po podatkih pripravljavca predloga zakona upravljal s približno 8,6 milijardami EUR, ugotovila, da ta ne sledi načelom skrbnosti, odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti.

Predlagane rešitve ne zagotavljajo krepitve odgovornosti, integritete ter omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov ter transparentnosti v postopkih imenovanja članov uprave in nadzornih organov in s tem pogojev za neodvisnost Nacionalnega demografskega sklada, d.d.

Komisija je v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi Vlado RS, Ministrstvo za finance in Državni zbor RS opozorila na konkretne pomanjkljivosti predlaganega besedila.

V priponki objavljamo celoten dopis.

Odziv komisije na predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu: odmik od ustreznega upravljanja s korupcijskimi tveganji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar