Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zavrnila prijavo v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija in podjetja Sport Media Focus

Komisija za preprečevanje korupcije je sredi avgusta prejela prijavo, ki se je nanašala na poslovno sodelovanje družbe Sport Media Focus d. o. o. in javnega zavoda RTV Slovenija. Ker je o prijavi poročalo večje število medijev, komisija obvešča javnost, da je nadaljnjo obravnavo prijave zavrnila.

V postopku predhodnega preizkusa prijave je komisija pridobila dokumentacijo RTV Slovenija ter vpogledala v javne evidence in aplikacijo Erar. Na podlagi pridobljenih podatkov je bilo ugotovljeno, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za resen sum kršitev določb nasprotja interesov po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, zato komisija prijave ni sprejela v nadaljnjo obravnavo. Bo pa komisija v okviru svojega rednega dela na področju načrtov integritete javnega sektorja preverila, ali so tveganja pri poslovanju RTV Slovenija ustrezno naslovljena v načrtu integritete tega javnega zavoda, prav tako je prijavo v informacijo odstopila Računskemu sodišču in Finančni upravi RS.

Komisija zavrnila prijavo v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija in podjetja Sport Media Focus
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar