Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje zaposlenih na ZZZS

Pomočnica Vodje Službe za integriteto in preventivo na Komisiji za preprečevanje korupcije Barbara Fürst je v torek, 20. oktobra, predavala o Integriteti ter načrtu integritete, lobiranju in nasprotju interesov kot mehanizmih in institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Usposabljanje je potekalo na prošnjo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na daljavo, po spletu, in sicer v prostorih ZZZS za celoten kolegij zavoda. Komisija je na podlagi razprave z uposabljanja prepričana, da bo ZZZS uspešno pristopila k intenzivni posodobitvi načrta integritete.

Komisija z namenom osveščanja in preventive izvaja brezplačna usposabljanja za vse organizacije javnega sektorja v Sloveniji. Če ste v svoji organizaciji zaznali potrebo po vsebinah s področja etike javnega sektorja, načrta integritete, preprečevanja korupcije, nasprotja interesov, zaščite prijaviteljev, lobiranja ali s katerega drugega področja, ki ga pokriva komisija, lahko na nas naslovite zaprosilo.

Usposabljanje zaposlenih na ZZZS
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar