Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija ni potrdila kršitev pri sprejemanju daril ministra za kmetijstvo leta 2018

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je zaključila postopek v zvezi s sumom kršitev s področja sprejemanja daril na promocijskem dogodku odprtja prve vinske banke na Krasu januarja 2018. Ker je bila javnost iz poročanja medijev že seznanjena s postopkom, komisija obvešča, da je postopek ustavila, saj ni zaznala kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Komisija je s postopkom na lastno pobudo začela konec julija letos, ko so bili v medijih izpostavljeni sumi kršitev na omenjenem dogodku iz januarja 2018, na katerem naj bi takratni minister za kmetijstvo prejel darilo. Ker področje sprejemanja in poročanja daril za funkcionarje ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), je komisija v postopku preverila okoliščine dogodka, pridobila podatke in pojasnila podjetja Vinakras ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vpogledala v javne evidence in evidence komisije.

Komisija na podlagi pridobljenih podatkov in dokazil ni potrdila kršitev ZIntPK, saj je ugotovila, da je bilo darilo (ključ vinskega sefa) takratnemu ministru za kmetijstvo dano kot simbolično dejanje in ni zagotavljalo dejanskega dostopa do vinskega sefa. Vrednost prejetega ključa pa je bila po oceni ministrstva tudi nižja od vrednosti (25 evrov), nad katero so ministrstva in drugi državni organi dolžni darila vpisovati na seznam, ki ga posredujejo komisiji. V okviru istega postopka je komisija preverjala tudi sume nepravilnosti pri prejemanju daril takratnih županov občin Komen in Sežana in tudi v teh primerih ni zaznala kršitev ZIntPK.

Ob obravnavah konkretnih primerov sumov kršitev bo komisija zaznane dileme na področju sprejemanja daril naslovila z načelnim mnenjem, ki je v pripravi, ter v sodelovanju s pristojnim ministrstvom tudi v novem pravilniku, ki bo določal omejitve in dolžnosti uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril in ga bo v skladu z določbami novele ZIntPK-C potrebno sprejeti v prihodnjih mesecih.

Komisija ni potrdila kršitev pri sprejemanju daril ministra za kmetijstvo leta 2018
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar