Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: maj 2020

Predstavitev Letnega poročila in Ocene stanja v Državnem zboru

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je danes v Državnem zboru RS predstavil Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019. Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) dr. Robert Šumi je skupaj z namestnikoma mag. Urošem Novakom in Simonom Savskim članom Odbora za pravosodje Državnega zbora predstavil Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019. Oba[…]

Prenehanje začasnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah

S 1. junijem začnejo teči vsi procesni roki za postopke, ki jih vodi Komisija za preprečevanje korupcije. Poslovanje komisije bo znova potekalo kot pred razglasitvijo epidemije.  Z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) so bili vzpostavljeni ukrepi, ki so prekinili rok[…]

Ugotovitve o konkretnem primeru: nasprotje interesov poslovodne osebe Zavoda za gozdove Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) v postopku zaradi suma kršitve določb nasprotja interesov, v zadevi zaposlitve[…]

Ugotovitve o konkretnem primeru: nasprotje interesov poslovodne osebe Zavoda za gozdove Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) v postopku zaradi suma kršitve določb nasprotja interesov, v zadevi zaposlitve[…]

Sklic 6. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 6. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 28. 5. 2020, ob 8.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski[…]

Izteka se prehodno obdobje poročanja premoženjskega stanja

Z majem se izteka prehodno obdobje poročanja premoženjskega stanja zavezancev, ki bo od 1. junija 2020 mogoče le še na portalu eUprava. Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je s 1. januarjem 2020 prešla na nov način poročanja premoženjskega stanja zavezancev, in sicer je o premoženjskem stanju mogoče poročati na portalu eUprava. Ker je šlo za[…]

Senat sprejel novo vizijo Komisije za preprečevanje korupcije

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je danes sprejel novo Vizijo delovanja Komisije za preprečevanje korupcije. Novo vizijo je senat v sestavi dr. Robert Šumi (predsednik komisije), mag. Uroš Novak (namestnik) in Simon Savski (namestnik) na 5. seji senata, dne 21. 5. 2020, sprejel soglasno. Delovanje komisije bo v skladu s sprejeto vizijo usmerjeno v krepitev[…]

FIHO sprejel načrt integritete

Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja načrt integritete, ki ga je FIHO sprejel včeraj, in na podlagi katerega bo Fundacija lahko uspešno upravljala s tveganji za koruptivna ravnanja in ravnanja v nasprotju z integriteto. Zaradi ugotovljenih tveganj za koruptivno ravnanje in ravnanje v nasprotju z integriteto je Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) Fundaciji za financiranje invalidskih[…]

Sklic 5. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 5. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 21. 5. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski[…]

Srečanje predsednika komisije s predstavnikoma nevladnih organizacij

Predsednik komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi in njegov namestnik Simon Savski sta se danes srečala s predstavnikoma nevladnih organizacij, aktivnimi na področju preprečevanja korupcije in krepitve integritete. Sestanka v prostorih komisije sta se udeležila Goran Forbici, direktor CNVOS (Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij), ki predstavlja krovno mrežo slovenskih nevladnih organizacij, in[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar