Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Senat sprejel novo vizijo Komisije za preprečevanje korupcije

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je danes sprejel novo Vizijo delovanja Komisije za preprečevanje korupcije.

Novo vizijo je senat v sestavi dr. Robert Šumi (predsednik komisije), mag. Uroš Novak (namestnik) in Simon Savski (namestnik) na 5. seji senata, dne 21. 5. 2020, sprejel soglasno. Delovanje komisije bo v skladu s sprejeto vizijo usmerjeno v krepitev pravne države, integritete, etičnosti in transparentnosti poslovanja kot temeljnih vrednot družbe, v kateri živimo. S krepitvijo svoje preventivno-nadzorne funkcije in v sodelovanju z najširšim krogom kompetentnih deležnikov želi komisija vzpostaviti pogoje, v katerih bodo kršitve integritete in etičnosti ter korupcija postali visoko tveganje z nizkim donosom.

Nova Vizija delovanja Komisije za preprečevanje korupcije je objavljena tukaj.

Senat sprejel novo vizijo Komisije za preprečevanje korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar