Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

FIHO sprejel načrt integritete

Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja načrt integritete, ki ga je FIHO sprejel včeraj, in na podlagi katerega bo Fundacija lahko uspešno upravljala s tveganji za koruptivna ravnanja in ravnanja v nasprotju z integriteto.

Zaradi ugotovljenih tveganj za koruptivno ravnanje in ravnanje v nasprotju z integriteto je Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) že leta 2011 odredila izdelavo načrta integritete, saj je v svojih postopkih zaznala, da korupcijska tveganja v tej pravni osebi javnega prava niso ustrezno obvladana. Tak ukrep omogoča 47. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da komisija tak sklep izda, če ugotovi, da je izvajanje dejavnosti v javnem interesu in razpolaganje z javnim premoženjem izrazito izpostavljeno tveganjem za korupcijo in druga protipravna ravnanja.

Prvotni načrt integritete, ki ga je FIHO po izgubljeni tožbi na sodišču zoper sklep komisije sprejel leta 2012, je bil precej pomanjkljiv in ga FIHO ni posodabljal, zato pozdravljamo načrt integritete, ki ga je FIHO tudi ob sodelovanju in strokovni pomoči komisije sprejel 18. maja 2020. Načrt na več kot 200 straneh zajema 423 ukrepov, identificira 166 dejavnikov tveganja in opredeljuje 7 specifičnih tveganj, kar je po oceni komisije dobra osnova za uspešno upravljanje s tveganji Fundacije. Komisija pozdravlja uspešno sodelovanje s FIHO na tem področju v zadnjih letih in pričakuje, da bo sprejeti načrt integritete Fundaciji v pomoč pri upravljanju s tveganji za koruptivna ravnanja in ravnanja v nasprotju z integriteto ter da bodo zapisani ukrepi tudi realizirani v skladu z zastavljenimi roki.

FIHO sprejel načrt integritete
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar