Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 5. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 5. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 21. 5. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 4. seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov in njegovih posledic
3. Seznanitev senata komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi
4. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
5. Predlog Odločbe za vpis v register lobistov
6. Osnutek Ugotovitev o konkretnem primeru
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 5. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar