Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru: nasprotje interesov poslovodne osebe Zavoda za gozdove Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) v postopku zaradi suma kršitve določb nasprotja interesov, v zadevi zaposlitve družinske članice v Zavodu za gozdove, vodenem zoper Damjana Oražma, poslovodno osebo Zavoda za gozdove Slovenije, na 9. seji, dne 5. 3. 2020, sprejel naslednje Ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe in ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, komisija objavlja v nadaljevanju.

Ugotovitve o konkretnem primeru: nasprotje interesov poslovodne osebe Zavoda za gozdove Slovenije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar