Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Srečanje predsednika komisije s predstavnikoma nevladnih organizacij

Predsednik komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi in njegov namestnik Simon Savski sta se danes srečala s predstavnikoma nevladnih organizacij, aktivnimi na področju preprečevanja korupcije in krepitve integritete.

Sestanka v prostorih komisije sta se udeležila Goran Forbici, direktor CNVOS (Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij), ki predstavlja krovno mrežo slovenskih nevladnih organizacij, in Andrijana Bergant, predsednica EISEP (Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja). Predsednik komisije Robert Šumi je uvodoma predstavil izhodišča nove vizije delovanja komisije, ki bo sprejeta v kratkem, in poudaril pomen krepitve preventivnega delovanja in ozaveščanja na vseh ravneh družbe.

Sogovorniki so spregovorili tudi o noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki jo bo Državni zbor obravnaval predvidoma prihodnji mesec, in prednostih, ki jih prinaša, o nujno potrebni prenovi Resolucije o preprečevanju korupcije, ter o implementaciji evropske direktive o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava EU, in vlogi komisije pri novostih, ki jih ta direktiva prinaša. Izmenjali so tudi mnenja, na katerih področjih in pri katerih projektih bi lahko komisija in nevladne organizacije sodelovale v prihodnje, ter se dogovorili za nadaljnja redna srečanja z namenom sodelovanja, ozaveščanja ter krepitve integritete in etike delovanja na vseh ravneh družbe.

Srečanje predsednika komisije s predstavnikoma nevladnih organizacij
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar