Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Prenehanje začasnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah

S 1. junijem začnejo teči vsi procesni roki za postopke, ki jih vodi Komisija za preprečevanje korupcije. Poslovanje komisije bo znova potekalo kot pred razglasitvijo epidemije. 

Z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) so bili vzpostavljeni ukrepi, ki so prekinili rok tudi v nekaterih postopkih, ki jih vodi Komisija za preprečevanje korupcije. Vlada RS je 21. maja sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe, ki so veljali na podlagi ZZUSUDJZ. Sklep določa, da začasni ukrepi, sprejeti na tej podlagi, veljajo le še do 31. maja 2020.

S 1. junijem 2020 se bodo tako upravni in drugi javnopravni postopki vodili kot pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ, kar velja tudi za roke, ki so v skladu s tem interventnim zakonom prenehali teči v postopkih Komisije za preprečevanje korupcije. Roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, bodo tako s tem dnem tekli naprej, roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa bodo s tem dnem začeli teči.

Kdor mora izpolniti kakršno koli obveznost do Komisije za preprečevanje korupcije ali bi želel izkoristiti časovno omejeno pravico do pritožbe oziroma drugega pravnega sredstva ali sodnega varstva, naj bo zato pozoren, da ne zamudi roka.

Od ponedeljka, 1. junija, pa je mogoče znova podati prijavo tudi osebno na sedežu komisije, in sicer v času uradnih ur, od ponedeljka do petka med  9. in 12. uro. Zaradi zagotavljanja čim bolj varnega okolja in preprečevanja prenosa okužb prijavitelje naprošamo, da obisk predhodno najavijo na telefonski številki 01/400-5704 oziroma na elektronskem naslovu anti.korupcija(at)kpk-rs.si.  

 

 

Prenehanje začasnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar