Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: november 2012

Dogodki KPK v tednu boja proti korupciji

Komisija za preprečevanje korupcije je verigo dogodkov v čast obeležitve mednarodnega dneva boja proti korupciji, ki ga vsako leto praznujemo 9. decembra – datum zaznamuje obletnico podpisa Konvencije združenih narodov proti korupciji leta 2003 v Mehiki – začela s včerajšnjim strokovnim seminarjem o obvladovanju absentizma, diskriminacije, trpinčenja in korupcije v delovnem okolju, ki ga je[…]

Seminar KPK o obvladovanju absentizma, diskriminacije, trpinčenja in korupcije v delovnem okolju

Komisija za preprečevanje korupcije je v sodelovanju z Upravno akademijo Ministrstva za pravosodje in javno upravo 29. 11. 2012 v prostorih Davčne uprave RS organizirala strokovno posvetovanje o obvladovanju absentizma, diskriminacije, trpinčenja in korupcije v delovnem okolju. V prihodnjem letu bo na opisano temo izdan tudi zbornik, v katerem bodo združeni glavni poudarki in prispevki[…]

Sistemsko načelno mnenje o plagiatorstvu in drugih podobnih kršitvah ter o dolžnem ravnanju javnega funkcionarja in drugih odgovornih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, 8. alineje prvega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje sistemsko načelno mnenje:

KPK bo kazensko ovadila Saša Pečeta

Komisija za preprečevanje korupcije bo kazensko ovadila Saša Pečeta, in sicer zaradi za komisijo žaljivih in neutemeljenih trditev, podanih za tiskane in elektronske medije. Na ta način bo uveljavila kazenskopravno varstvo ugleda in dobrega imena komisije kot samostojnega ter neodvisnega državnega organa.

»Prepoznajte korupcijska tveganja« – dogodek za slovenske gospodarstvenike

V sredo 14. 11. 2012, je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) na dogodku »Prepoznajte korupcijska tveganja« javnosti prvič predstavila nekatere ključne ugotovitve Raziskave o kakovosti gospodarskega in poslovnega okolja v RS 2012 v povezavi s sistemsko korupcijo, ki jo je naročila in izvedla v tem letu. Dogodek, ki je potekal na Bledu, sta[…]

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Mestne občine Maribor in povezanih oseb ter odgovori obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

Senat KPK sprejel načrt preiskave v zadevi Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na današnji redni seji sprejel načrt preiskave v zadevi Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor. To pomeni, da je predhodni preizkus, ki ga je opravila Služba za nadzor in preiskave, sume kršitev iz pristojnosti komisije utemeljil do te mere, da je bila na današnji seji s[…]

Ugotovitve KPK o konkretnem primeru v zadevi suma več koruptivnih ravnanj Franca Kanglerja, župana MOM, in povezanih oseb

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na redni seji 7. 11. 2012 sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma več koruptivnih ravnanj Franca Kanglerja, župana Mestne občine Maribor, in povezanih oseb v povezavi s poslovanjem družbe Farmadent, d.o.o., podjetja v večinski lasti občine.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar