Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Dogodki KPK v tednu boja proti korupciji

Komisija za preprečevanje korupcije je verigo dogodkov v čast obeležitve mednarodnega dneva boja proti korupciji, ki ga vsako leto praznujemo 9. decembra – datum zaznamuje obletnico podpisa Konvencije združenih narodov proti korupciji leta 2003 v Mehiki – začela s včerajšnjim strokovnim seminarjem o obvladovanju absentizma, diskriminacije, trpinčenja in korupcije v delovnem okolju, ki ga je organizirala v sodelovanju z Upravno akademijo Ministrstva za pravosodje ter javno upravo.

Več o včerajšnjem dogajanju si lahko preberete tukaj. V prihajajočem tednu pa bo sledilo še več dogodkov, s katerimi želimo odpreti nadaljnjo javno razpravo in na različne načine opozoriti na pomembnost preprečevanja korupcije ter preventivnega delovanja, in sicer:

  • 3. 12. 2012 »Otvoritev razstave “Povej z majico” in slavnostna podelitev priznanj učencem in njihovim mentorjem«

Ker se osveščanje začne »že od malih nog«, komisija v sklopu svojih preventivnih dejavnosti že drugo leto zapovrstjo organizira Ustvarjalni natečaj za osnovne šole, letos pod naslovom »Povej z majico«. Zaključni dogodek letošnjega natečaja bo potekal v Državnem zboru RS s pričetkom ob 14. uri, otvoril pa ga bo predsednik Državnega zbora RS Gregor Virant, ki bo sodelujočim učencem podelil priznanja in majice, na katerih so natisnjeni zmagovalni grafiti letošnjega natečaja, v katerem so osnovnošolci izrazili svoje videnje problematike pomanjkanja vrednot, razraščanja korupcije in drugih neetičnih ravnanj.

  • 5. 12. 2012 »Delavnica KPK za občine: Pravila lobiranja na lokalni ravni«

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s komisijo organizira seminar z delavnico »Pravila lobiranja na lokalni ravni«, s pričetkom ob 10. uri v prostorih komisije. Področje ureditve lobiranja in uporabo ZIntPK v praksi bosta udeležencem predstavila pomočnik predsednika KPK mag. Bećir Kečanović in Simona Stanter, pooblaščenka za nadzor nad lobiranjem. Udeležencem bosta razložila osnovna pravila lobiranja in situacije, ki lahko pripeljejo do korupcije na lokalni ravni oziroma v občinah, na primer ob sprejemu prostorskih načrtov in drugem.

  • 6. 12. 2012 »Etika in zdravo delovno okolje – javna predstavitev ključnih poudarkov tradicionalnega posveta o absentizmu«

Komisija bo na dogodku, ki bo ob 10. uri potekal v prostorih komisije, javnost seznanila s povzetki letošnjega in predhodnih seminarjev na temo etike in zdravega delovnega okolja. Srečanje bo otvorila dr. Liljana Selinšek, namestnica predsednika komisije, sodelovali pa bodo:

• dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja človekovih pravic – slavnostni govor;
• dr. Polona Kovač, Fakulteta za upravo, članica Uradniškega sveta pri Ministrstvu za pravosodje in upravo – s prispevkom o etiki in dobrem upravljanju v javni upravi;
• dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa – s predstavitvijo rezultatov raziskave o zdravju delavcev v zasebnem in javnem sektorju;
• dr. Maja Klun in dr Janez Stare, Fakulteta za upravo – s predstavitvijo rezultatov raziskave o ekonomskih vidikih absentizma in fluktuacije;
• Jasmina Rakita Cencelj, Inšpektorat za delo, vodja delovne inšpekcije – s prispevkom o dostojnem delovnem okolju;
• mag. Bećir Kečanović, pomočnik predsednika, ki bo vodil strokovni del dogodka in povzel ugotovitve seminarjev o obvladovanju absentizma, diskriminacije, trpinčenja in korupcije v delovnem okolju;

  • 7. 12. 2012 »Obisk študentov Pravne fakultete v Ljubljani na KPK«

Komisijo bodo obiskali študenti Pravne fakultete v Ljubljani. Sprejel jih bo pomočnik predsednika komisije mag. Bećir Kečanović in jim predstavil organ ter delo komisije. Tudi na ta način želimo povečati zavedanje o pomenu Konvencije Združenih narodov proti korupciji v našem pravnem sistemu in ključni vlogi izobraževanja mladih na področju preprečevanja korupcije, preventivnega in integritetnega delovanja.


Problem korupcije v Sloveniji resen in realen. Vseeno pa na komisiji verjamemo, da so spremembe v pozitivno smer glede omejevanja korupcije vendarle mogoče. Vendar, kot je v svojem uvodnem nagovoru obdobnega poročila 2011–2012 zapisal predsednik KPK, Goran Klemenčič: »Predpogoj za to je večja stopnja politične kulture, resno in odgovorno delo, ustrezni zakonodajni ter materialni pogoji za delo javnih nadzornih institucij, manj lažne solidarnosti, usmerjene v prikrivanje lastnih napak v javnem sektorju, in zavedanje, da za omejevanje korupcije niso pristojni samo represivni organi, ampak vsak posamezni javni uslužbenec, ki svoje delo dojema kot odgovorno, ki nekaj da na svojo integriteto in ki navkljub tem vrednotam neprijaznemu okolju ne pristane na apatičnost ter cinizem.«

*Več informacij o načrtovanih dogodkih: Breda Demšar Petretič; tel.: 01/400-57-10

Dogodki KPK v tednu boja proti korupciji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar