Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Mestne občine Maribor in povezanih oseb ter odgovori obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

 • Franc Kangler, župan Mestne občine Maribor, je s svojim ravnanjem večkrat izpolnil znake korupcije, kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena ZIntPK, s tem, ko je:
  • v nasprotju s svojimi pooblastili in dolžnostmi posredoval in vplival na direktorja družbe Farmadent d.o.o. (družbe v posredni lasti Mestne občine Maribor), da je ta sklenil svetovalno pogodbo z družbo Salutor, d.o.o., katere lastnik in direktor je Sašo Peče, bivši poslanec Državnega zbora RS, ki je s tem pridobil neupravičeno premoženjsko korist v višini 98.400,00 evrov;
  • v nasprotju z dolžnostjo izogibanja nasprotju interesov posredoval in dosegel imenovanje Dušanke Jurenec za prokuristko družbe Farmadent, d.o.o., ki je s tem pridobila premoženjsko korist v višini 9.899,91 evrov bruto plače za vsak mesec opravljanja prokure;
  • v nasprotju z dolžnostjo izogibanja nasprotju interesov posredoval in dosegel sklenitev pogodbe med družbo Farmadent, d.o.o. in odvetnikom Zvonkom Kolškom, ki je s tem pridobil premoženjsko in nepremoženjsko korist pri opravljanju storitev pravnega svetovanja ter zastopanja omenjene družbe;
  • v nasprotju s svojimi pooblastili in dolžnostmi posredoval in dosegel sklenitev kreditne pogodbe med družbo Farmadent, d.o.o. in družbo RTS, d.o.o. v višini 100.000,00 evrov.
 • Omenjena ravnanja Franca Kanglerja, župana Mestne občine Maribor, predstavljajo ponavljajočo in sistematično uporabo oziroma zlorabo javne funkcije, pooblastil in drugih pristojnosti v nasprotju z zakonom ter pravno dopustnimi cilji, s tem pa so tudi v nasprotju z minimalnimi standardi integritete javnega funkcionarja, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.
 • Leopold Donko, nekdanji direktor družbe Farmadent, d.o.o., je s svojim ravnanjem izpolnil znake korupcije, kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena ZIntPK, s tem, ko je kot zakoniti zastopnik družbe Farmadent, d.o.o. v nasprotju z dolžnim in pričakovanim ravnanjem direktorja družbe sklenil pogodbo o svetovanju z družbo Salutor, d.o.o. in je ni prekinil kljub temu, da je vedel, da se namen pogodbe ne uresničuje, da s tem družbi Farmadent, ki je organizacija javnega sektorja, nastaja škoda in da družbi Salutor, d.o.o. zaradi tega nastaja neupravičena premoženjska korist.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Mestne občine Maribor in povezanih oseb ter odgovori obravnavanih oseb
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar