Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Seminar KPK o obvladovanju absentizma, diskriminacije, trpinčenja in korupcije v delovnem okolju

Komisija za preprečevanje korupcije je v sodelovanju z Upravno akademijo Ministrstva za pravosodje in javno upravo 29. 11. 2012 v prostorih Davčne uprave RS organizirala strokovno posvetovanje o obvladovanju absentizma, diskriminacije, trpinčenja in korupcije v delovnem okolju. V prihodnjem letu bo na opisano temo izdan tudi zbornik, v katerem bodo združeni glavni poudarki in prispevki avtorjev.  

Poudarek letošnjega dogodka, ki je bil namenjen vodstvenim in vodilnim uslužbencem v državnih organih in organih lokalne samouprave ter svetovalcem s področja varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem in trpinčenjem v delovnem okolju, je bil na predstavitvi sodne prakse delovnega sodišča. Posebno pozornost so predavatelji in sodelujoči – bilo jih je prek 130 – namenili spodbujanju etike in dobrega upravljanja, obvladovanju psihosocialnih tveganj bolezni in odklonskih pojavov v delovnem okolju, mediaciji in upravljanju sporov ter zaščiti javnih uslužbencev, ogroženih zaradi razkrivanja in prijav korupcije, drugih nezakonitih in neetičnih ravnanj. Posvet je tudi letos potekal z namenom, ki ga od vsega začetka izraža programska misel organizatorjev, da bi skupaj še dodatno spodbudili prizadevanja za zdravje, etiko in integriteto, kulturo spoštovanja človekovega dostojanstva ter preprečevanje korupcije v delovnem okolju javnega in zasebnega sektorja. Poleg tega pa je cilj skupnih prizadevanj pri spodbujanju etičnega in zdravega delovnega okolja razviti celosten pristop tudi za zmanjševanje finančnih stroškov dela, ki nastajajo kot posledica absentizma, trpinčenja, korupcije, delovnih sporov, odškodninskih zahtevkov.

Različne vidike omenjene problematike so udeležencem predstavili dr. Polona Kovač (Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani), dr. Marija Molan (Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa), mag. Kornelija Marzel (namestnica Varuhinje človekovih pravic), mag. Klavdija Erjavec (okrožna sodnica, Delovno sodišče v Ljubljani), mag. Darko Krašovec (okrožni sodnik, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani), dr. Janez Novak (upokojeni vrhovni sodnik, svetnik, mediator), Tanja Metelko Lisec (Inštitut za Mediacijo Concordia) in mag. Bećir Kečanović (Komisija za preprečevanje korupcije), ki je tudi vodil seminar in usmerjal razpravo.

Spoznanja iz prakse vedno bolj potrjujejo, da so strukturni vzroki absentizma, diskriminacije, trpinčenja in korupcije v delovnem okolju pogosto isti. Po različnih ugotovitvah medicinske, delovnopravne, kazenskopravne in drugih strok ravno ti vzroki, če jih pravočasno ne zaznavamo in se nanje ustrezno ne odzivamo, vodijo v težke posledice razkroja medčloveških odnosov, bolezni, absentizma, diskriminacije in trpinčenja. Ugotovitve komisije v konkretnih primerih pa vedno bolj potrjujejo, da so v takšnem okolju izrazita tudi tveganja za korupcijo in ogrožanje zaposlenih s koruptivnimi nameni in cilji. Podobno v svoji študiji o pomenu zaščite posameznikov (ang. Whistleblower protection), ogroženih zaradi razkrivanja oz. prijavljanja korupcije ugotavlja Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj – OECD. Zaposleni, tako v javnem kot zasebnem sektorju, so s pojavi korupcije v delovnem okolju pogosto  seznanjeni prvi, ker večinoma prvi občutijo posledice in so tako tudi med najpogostejšimi žrtvami fizičnega in psihičnega nasilja. Več v dokumentu OECD: Whistleblower Protection.

Sicer je seminar nadaljevanje prejšnjih dveh iz let 2010 in 2011. S povzetki letošnjega in predhodnih seminarjev bo komisija javnost podrobneje seznanila na javni predstavitvi, ki jo organizira kot enega izmed dogodkov v počastitev dneva Konvencije Združenih narodov proti korupciji. Dogodek, ki bo 6. 12. 2012 potekal v prostorih komisije (Dunajska 56, Ljubljana), bo otvorila dr. Liljana Selinšek, namestnica predsednika komisije, sodelovali pa bodo:

  • dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja človekovih pravic – slavnostni govor;
  • dr. Polona Kovač, Fakulteta za upravo, članica Uradniškega sveta pri Ministrstvu za pravosodje in upravo – s prispevkom o etiki in dobrem upravljanju v javni upravi;
  • dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa – s predstavitvijo rezultatov raziskave o zdravju delavcev v zasebnem in javnem sektorju;
  • dr. Maja Klun in dr Janez Stare, Fakulteta za upravo – s predstavitvijo rezultatov raziskave o ekonomskih vidikih absentizma in fluktuacije;
  • Jasmina Rakita Cencelj, Inšpektorat za delo, vodja delovne inšpekcije – s prispevkom o dostojnem delovnem okolju;
  • mag. Bećir Kečanović, pomočnik predsednika, ki bo vodil strokovni del dogodka in povzel ugotovitve seminarjev o obvladovanju absentizma, diskriminacije, trpinčenja in korupcije v delovnem okolju;
Seminar KPK o obvladovanju absentizma, diskriminacije, trpinčenja in korupcije v delovnem okolju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar