Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Senat KPK sprejel načrt preiskave v zadevi Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na današnji redni seji sprejel načrt preiskave v zadevi Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor. To pomeni, da je predhodni preizkus, ki ga je opravila Služba za nadzor in preiskave, sume kršitev iz pristojnosti komisije utemeljil do te mere, da je bila na današnji seji s sprejemom načrta preiskave uvedena preiskava.  

Komisija zato zaradi velikega zanimanja javnosti in medijev sporoča, da bo po načrtu preiskava usmerjena v naslednja vsebinska področja:

1. Sum korupcije pri prenosu pooblastila za potrditev investicijskega programa in drugih investicijskih dokumentov;
2. Sum korupcije pri javnem razpisu Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor;
3. Sum nasprotja interesov;
4. Kršitev etike in integritete, kot jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

V kolikor se bo med postopkom izkazalo za potrebno, bo komisija sodelovala tudi z drugimi pristojnimi institucijami, vključno z Računskim sodiščem Republike Slovenije.

Senat KPK sprejel načrt preiskave v zadevi Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar