Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK bo kot zagovornik javnega interesa sprožila postopek uveljavljanja ničnosti pogodbe v zadevi »mariborski radarji«

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na včerajšnji seji obravnaval poročilo o preiskavi Službe za nadzor in preiskave (SNAP komisije) v zadevi »mariborski radarji« in sprejel naslednje sklepe:

  • zaradi ugotovljenih nepravilnosti komisija kot zagovornik javnega interesa na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja v sodelovanju z Državnim pravobranilstvom sproži sodni postopek uveljavljanja ničnosti Pogodbe o izvajanju javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM, št. 35900-109/2010-44 z dne 12. 1. 2012;
  • zaradi utemeljenega suma kršitve predpisov s področja javnega naročanja komisija na Državno revizijsko komisijo poda predlog za začetek prekrškovnega postopka;
  • osnutek ugotovitev o konkretnem primeru je komisija posredovala v izjasnitev Mestni občini Maribor, ki ima sedem delovnih dni časa za podajo odgovora. Po tem bo komisija lahko svoje ugotovitve v celoti predstavila javnosti.
KPK bo kot zagovornik javnega interesa sprožila postopek uveljavljanja ničnosti pogodbe v zadevi »mariborski radarji«
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar