Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK bo kazensko ovadila Saša Pečeta

Komisija za preprečevanje korupcije bo kazensko ovadila Saša Pečeta, in sicer zaradi za komisijo žaljivih in neutemeljenih trditev, podanih za tiskane in elektronske medije. Na ta način bo uveljavila kazenskopravno varstvo ugleda in dobrega imena komisije kot samostojnega ter neodvisnega državnega organa.

Vsakdo ima sicer pravico braniti svoje interese, pri tem pa je neutemeljeno napadati in izrekati žaljive obdolžitve na račun državnega organa kaznivo. Iz opisanega razloga bo Saša Pečeta komisija kazensko ovadila.

Komisija bo zoper osebe, ki bodo pri obrambi svojih interesov izvrševale kazniva dejanja, dosledno vlagala kazenske ovadbe, saj je potrebno prekiniti s prakso, ki se je v Republiki Sloveniji razrasla prek vsake razumne mere. Osebe, ki so v različnih postopkih, državne organe (policijo, tožilstvo, sodišča, inšpekcije …) prepogosto javno neutemeljeno napadajo in žaljivo obdolžujejo ter tako vztrajno rušijo vladavino prava. Pozivamo torej tudi ostale državne organe, da se na tovrstna dejanja v njihovo škodo dosledno odzivajo. Komisija je na tej podlagi v petek že vložila kazensko ovadbo zoper župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica.

Na koncu še pojasnilo o postopku v zadevi Farmadent. Sašu Pečetu so bile v postopku zagotovljene vse procesne pravice po zakonu. Sašo Peče je v postopku podal izjavo, ki je sestavni del zaključnega poročila komisije.

Komisija je sklenila, da družbo Farmadent pozove, naj na podlagi tretjega odstavka 14. člena ZIntPK (protikorupcijska klavzula) pristopi k postopku ugotavljanja pogojev ničnosti pogodbe o svetovanju z družbo Salutor. Pri preverjanju je bilo tudi ugotovljeno, da je del izdelkov družbe Salutor (Sašo Peče) delno ali v celoti prekopiran iz seminarskih, diplomskih, magistrskih ali doktorskih del, prosto dostopnih na spletnih straneh. Družba Farmadent je Salutorju v letu 2009 izplačala 6.480,00 evrov, v letu 2010 skupaj 41.760,00 evrov, v letu 2011 42.960,00 evrov in v letu 2012 do konca marca še 7.200,00 evrov. Skupaj je pogodbeno svetovanje Salutorja družbo Farmadent stalo 98.400,00 evrov. Komisija je ugotovitve v zadevi Farmadent že odstopila Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru

KPK bo kazensko ovadila Saša Pečeta
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar