Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve KPK o konkretnem primeru v zadevi suma več koruptivnih ravnanj Franca Kanglerja, župana MOM, in povezanih oseb

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na redni seji 7. 11. 2012 sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma več koruptivnih ravnanj Franca Kanglerja, župana Mestne občine Maribor, in povezanih oseb v povezavi s poslovanjem družbe Farmadent, d.o.o., podjetja v večinski lasti občine.

V omenjenem postopku je komisija med drugim ugotovila, da je Franc Kangler, župan Mestne občine Maribor, s svojim ravnanjem večkrat izpolnil znake korupcije, kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s tem, ko je:

• v nasprotju s svojimi pooblastili in dolžnostmi posredoval in vplival na direktorja družbe Farmadent, d.o.o. (družbe v posredni lasti Mestne občine Maribor), da je ta sklenil svetovalno pogodbo z družbo Salutor, d.o.o., katere lastnik in direktor je Sašo Peče, bivši poslanec Državnega zbora RS, ki je s tem pridobil neupravičeno premoženjsko korist v višini 98.400,00 evrov;
• v nasprotju z dolžnostjo izogibanja nasprotju interesov posredoval in dosegel imenovanje Dušanke Jurenec za prokuristko družbe Farmadent, d.o.o., ki je s tem pridobila premoženjsko korist v višini 9.899,91 evrov bruto plače za vsak mesec opravljanja prokure;
• v nasprotju z dolžnostjo izogibanja nasprotju interesov posredoval in dosegel sklenitev pogodbe med družbo Farmadent, d.o.o. in odvetnikom Zvonkom Kolškom, ki je s tem pridobil premoženjsko in nepremoženjsko korist pri opravljanju storitev pravnega svetovanja ter zastopanja omenjene družbe;
• v nasprotju s svojimi pooblastili in dolžnostmi posredoval in dosegel sklenitev kreditne pogodbe med družbo Farmadent, d.o.o. in družbo RTS, d.o.o. v višini 100.000,00 evrov.

Komisija je glede na zbrane podatke in dokaze tudi ocenila, da izkazana ravnanja župana Franca Kanglerja predstavljajo ponavljajočo in sistematično zlorabo javne funkcije, pooblastil ter drugih pristojnosti v nasprotju z zakonom in pravno dopustnimi cilji ter s tem ravnanje v nasprotju z minimalnimi standardi integritete javnega funkcionarja, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Oziroma zapisano v »nepravnem« jeziku: sistematičen klientelizem župana in z njim povezanih oseb na škodo javnih sredstev ter javnih podjetij.

V zaključku je komisija sprejela tudi več sklepov, naslovljenih na mestni svet in družbo Farmadent, d.o.o., z namenom odprave škodljivih posledic, svoje ugotovitve pa je skupaj s pridobljeno dokumentacijo in drugimi dokazili kot ovadbo odstopila pristojnim organom odkrivanja in pregona zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

Celotno besedilo odločitve z obrazložitvijo je dostopno na spletnih straneh komisije v rubriki Odločitve in mnenja komisije: Zaključne ugotovitve.

Ugotovitve KPK o konkretnem primeru v zadevi suma več koruptivnih ravnanj Franca Kanglerja, župana MOM, in povezanih oseb
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar