Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: avgust 2005

Načelno mnenje številka 26

Ravnanje policije, ki je ministru za obrambo, njegovi ženi in njegovemu varnostniku dne 14.6.2005 brez izvedene mejne kontrole dovolila prestopiti državno mejo zunaj mejnega prehoda Brnik, nato pa zoper njih kot domnevne storilce prekrška ni začela postopka o prekršku, ustreza definiciji korupcije iz Zakona o preprečevanju korupcije.

Pojasnilo številka 75

Za denarne transakcije ter z njimi povezana dejanja, ki so se izvajala med fizično osebo in tujo družbo v času od 29.01.2002 do 29.01.2004, ni mogoče uporabiti definicije korupcije iz 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije, ker je navedeni zakon pričel veljati 30.01.2004, ko so bila vsa dejanja že izvršena.

Pojasnilo številka 74

Poslovanje Knjižnice Pavla Golie iz Trebnjega s poslovnim subjektom Vrtnarstvo Cvelbar, Stanislav Cvelbar, s.p., v višini 100.000 SIT na leto, predstavlja naročilo male vrednosti, za katero ne velja omejitev po 28. členu ZPKor.

Pojasnilo številka 72

Funkcija poklicnega župana občine ni združljiva s funkcijo člana oziroma predsednika upravnega odbora zadruge. Funkcija nepoklicnega župana občine ni nezdružljiva s funkcijo člana oziroma predsednika upravnega odbora zadruge.

Načelno mnenje številka 24

Društva, humanitarne organizacije in drugi poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor, ki se ukvarjajo z netržno proizvodnjo blaga in storitev, lahko pridobivajo proračunska sredstva za financiranje programov v okviru svoje dejavnosti. Sredstva državnega ali občinskih proračunov, namenjena financiranju programov poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z netržno proizvodnjo blaga in storitev, nimajo značaja državne pomoči v[…]

Pojasnilo številka 70

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, ki znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje. Posamično naročilo je neponavljajoče se oziroma enkratno naročilo,[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar